A HUNGARNET Egyesület örömmel köszönt minden látogatót az ünnepek alkalmából

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog újévet!

A HUNGARNET Egyesület az NIIF Program keretében 2018. április 4-6. között huszonhetedik alkalommal rendezi meg a legrangosabb hazai számítógép-hálózati konferenciát. A NETWORKSHOP 2018 házigazdája az Eszterházy Károly Egyetem (3300 Eger, Eszterházy tér 1.). A rendezvény kiemelt szakmai támogatója a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ). A szervezési feladatokat a COMP-REND Kft. látja el.
 
Várjuk mielőbbi jelentkezését. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
 
Üdvözlettel,
Dr. habil. Tick József          Nagy Miklós
elnök                                      főtitkár

NETWORKSHOP 2018

Az elhangzott előadások anyagából elektronikusan publikált (Open Access) konferenciakötet készül. Az ebben megjelent közlemények az MTMT-ben tudományos könyvrészlet//konferenciaközleményként rögzíthetők. A közlés formai jegyeit pontosabban is kijelöljük, azok a tudományos publikálásnál megszokottak lesznek (a nemzetközileg is elfogadott cikk-közlési formák és szokások szerint: absztrakt, jegyzet, hivatkozás stb.) Kettős és anonim lektorálás valószínűleg nem lesz, a szerkesztőség formai vagy tartalmi hiányosságok okán elutasíthatja vagy rövid határidővel javításra visszaadhatja az adott közleményt.

Amennyiben előadóként kíván megjelenni a konferencián, kérjük, szíveskedjen beküldeni tervezett előadásának pontos címét, valamint minimum 1000, de legfeljebb 2000 karakter terjedelmű részletes tematikáját magyar és angol nyelven 2018. január 20-ig az NWS2018 előadás-kezelő oldalán keresztül. (Az EasyChair használata regisztrációhoz kötött, az adatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon az adminisztrátorhoz a venczel.szilard@comp-rend.hu címen.) A Programbizottság a feltöltött anyag alapján dönt az előadás elfogadásáról. A kész előadások beküldésének határideje 2018. március 15.

Kérjük, hogy csak olyan előadás-javaslatot küldjenek be, amelynek témája kapcsolódik a honlapon közzétett szekciókhoz, illetve témakörökhöz. Az egyes tématerületekért felelős programbizottsági tagokkal konzultálni lehet. Kérjük a tematika összeállításánál azt is figyelembe venni, hogy egy-egy előadás időtartama 20 perc.

Felhívjuk az előadásra jelentkezők figyelmét, hogy a Networkshop 2018 Programbizottságának határozata szerint az elfogadott, de meg nem tartott előadások anyaga sem a weben, sem egyéb kiadványokban nem fog megjelenni.

Hungarnet célja és feladatai

Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép-hálózati Egyesület

cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
postacím: H-1396 Budapest 62, Pf 498.
e-mail: titkarsag@hungarnet.hu
adószám: 18072828-2-41
 

Az egyesület alapvető adatai

Alapítás éve: 1992

Taglétszám: 380 jogi személy, 600 egyéni tag

Az Egyesület célja

Az Egyesület a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) alkalmazói körébe tartozó felsőoktatási és köznevelési intézmények, akadémiai és más kutatóintézetek, közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok), és egyéb kutatóhelyek szakmai érdekképviselete.

Tételesen:

 • a tudományos kutatás, felsőoktatás, valamint a közgyűjtemények, az oktatási, köznevelési intézmények részvételének segítése a hazai és a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban, a nemzetközi kutatóhálózati szervezetekben, tevékenységekben; 
 • az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérésének szakmai támogatása;
 • a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban elért eredmények széles körű elterjesztése;  
 • a tudományos kutatás, felsőoktatás, a közgyűjtemények, és az oktatási, köznevelési terület közös szakmai érdekeinek képviselete e szervezetekben, főleg a nemzetközi számítógép-hálózat területén;
 • támogatni a legújabb hálózati technológiák és az arra épülő alkalmazások bevezetését és fejlesztését;
 • elősegíteni nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban történő részvételüket;
 • képviselni a felhasználók véleményét az NIIF Program felé, közvetíteni a felhasználói igényeket az NIIF Program Tanácsnak;
 • vizsgálni, hogy az NIIF Program Tanács által elfogadott stratégia megvalósítása mennyiben szolgálja a felhasználók igényeit;

Az Egyesület tevékenységi köre

Az Egyesület közhasznú tevékenységei és az azokat megalapozó közfeladatok:

 • magyar részvétel elősegítése az Európai Unió, főként nemzetközi kutatói hálózati kapcsolatrendszerek projektjeiben történő részvételben;
 • az információs infrastruktúra és az országos számítógépes hálózati szolgáltatások fejlesztésének szakmai támogatása;
 • kutatás, kutatás-fejlesztés és technológiai innovációt segítő információs infrastruktúra fejlesztésének katalizálása az alkalmazói kör bevonásával;
 • oktatás, főként informatikai képzés, továbbképzés, képességfejlesztés; ismeretterjesztés, felnőttképzési tevékenység;
 • könyvtárak számítógép hálózati fejlesztésének szorgalmazása, a nemzeti kulturális értékek megóvása; a Magyar Elektronikus Könyvtár továbbépítésének segítése, ezzel a digitalizálás informatikai feltételeinek javítása, annak folyamatos fejlesztése és ennek határon túli terjesztése, ezzel hozzájárulás a kulturális javak védelméhez, illetve a hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséhez;
 • az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek.

Az Egyesület egyéb tevékenységei:

 • kedvezményes szoftver licencek és egyéb szoftver termékek beszerzése;
 • Internetes Domain-név (DNS) regisztráció;
 • workshop-ok, nyílt napokat szervezése a felsőoktatási, köznevelési, közgyűjteményi kör és kutatói intézmények számára ismeretterjesztési és oktatási célból pl. NETWORKSHOP;
 • az egyéni kutatók otthoni internetkultúrájával kapcsolatos kérdések megoldásának segítése;
 • együttműködés más hazai és nemzetközi - számítógép-hálózati fejlesztési tevékenységet folytató - szervezetekkel;
 • képviselet biztosítása - kijelölt képviselőn keresztül - hazai és nemzetközi szervezetekben (pl.: NIIF Program Tanács, GEANT, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform stb.);
 • tagjai szűkebb szakmai érdekei szerint szakosztályokat szervez és működtet: pl. könyvtári szakosztály, egyéni kutatók szakosztály, megalapítás alatt a közoktatási szakosztály.  
 • az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtásával.