A Hungarnet Egyesület 2012. évi közgyűlés meghívója

MEGHÍVÓ

A HUNGARNET Egyesület éves rendes Közgyűlését

2012. május 31-án

csütörtök, 10 óra 30 perckor  tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácstermében

MEGHÍVÓ

A HUNGARNET Egyesület éves rendes Közgyűlését

2012. május 31-án

csütörtök, 10 óra 30 perckor  tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácstermében

Napirend:

 1. Az Új Széchenyi Terv eredményei az NIIFI/HUNGARNET közösség szolgálatában.
  (előadó: Mohácsi János, NIIFI ig.h.)
 2. Beszámoló a Hungarnet Egyesület 2011. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.
  ( előadók: dr. Faludi Beatrix, Nagy Miklós)
 3. Beszámoló a Hungarnet Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentéséről.
  (előadó: dr. Faludi Beatrix)
 4. A Hungarnet Egyesület Felügyelő Bizottságának tájékoztatása az Egyesület 2011. évi szakmai, gazdálkodási és közhasznúsági tevékenységéről.
  (előadó: Seres József)
 5. A Hungarnet Egyesület 2012. évi pénzügyi terve.
  (előadó: dr. Faludi Beatrix)
 6. Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók megtekinthetők a Hungarnet Egyesület hivatalos honlapján (www.hungarnet.hu)

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy akadályoztatása esetén, írásban meghatalmazott helyettesről gondoskodni szíveskedjék, mert intézménye képviseletét a határozathozatalkor csak így tudjuk érvényesnek elfogadni.

Felhívjuk a szíves figyelmét, ha esetleg a rendes tagként regisztrált intézményi képviselők 50%-a+1 fő nincs jelen, akkor az Elnökség változatlan napirenddel ugyanezen nap 11 órára elhalasztja a Közgyűlést, és a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg a tagság..

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait,  az alábbi címre szíveskedjék 2012. május  25-ig elküldeni:

HUNGARNET Titkársága
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. I. em. 1040.

A borítékon kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés.

 

Budapest, 2012. május 16.

 

Dr. Zombory László sk.
elnök