A Hungarnet célja és feladatai

Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép-hálózati Egyesület

Az egyesület alapvető adatai                                      Alapítás éve: 1992                                                    Taglétszám: 380 jogi személy, 600 egyéni tag Cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Postacím: H-1396 Budapest 62, Pf 498.
E-mail: titkarsag@hungarnet.hu
Adószám: 18072828-2-41

Az Egyesület célja

Az Egyesület a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) alkalmazói körébe tartozó felsőoktatási és köznevelési intézmények, akadémiai és más kutatóintézetek, közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok), és egyéb kutatóhelyek szakmai érdekképviselete.

Tételesen:

 • a tudományos kutatás, felsőoktatás, valamint a közgyűjtemények, az oktatási, köznevelési intézmények részvételének segítése a hazai és a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban, a nemzetközi kutatóhálózati szervezetekben, tevékenységekben;
 • az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérésének szakmai támogatása;
 • a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban elért eredmények széles körű elterjesztése;
 • a tudományos kutatás, felsőoktatás, a közgyűjtemények, és az oktatási, köznevelési terület közös szakmai érdekeinek képviselete e szervezetekben, főleg a nemzetközi számítógép-hálózat területén;
 • támogatni a legújabb hálózati technológiák és az arra épülő alkalmazások bevezetését és fejlesztését;
 • elősegíteni nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban történő részvételüket;
 • képviselni a felhasználók véleményét az NIIF Program felé, közvetíteni a felhasználói igényeket az NIIF Program Tanácsnak;
 • vizsgálni, hogy az NIIF Program Tanács által elfogadott stratégia megvalósítása mennyiben szolgálja a felhasználók igényeit;

Az Egyesület tevékenységi köre

Az Egyesület közhasznú tevékenységei és az azokat megalapozó közfeladatok:

 • magyar részvétel elősegítése az Európai Unió, főként nemzetközi kutatói hálózati kapcsolatrendszerek projektjeiben történő részvételben;
 • az információs infrastruktúra és az országos számítógépes hálózati szolgáltatások fejlesztésének szakmai támogatása;
 • kutatás, kutatás-fejlesztés és technológiai innovációt segítő információs infrastruktúra fejlesztésének katalizálása az alkalmazói kör bevonásával;
 • oktatás, főként informatikai képzés, továbbképzés, képességfejlesztés; ismeretterjesztés, felnőttképzési tevékenység;
 • könyvtárak számítógép hálózati fejlesztésének szorgalmazása, a nemzeti kulturális értékek megóvása; a Magyar Elektronikus Könyvtár továbbépítésének segítése, ezzel a digitalizálás informatikai feltételeinek javítása, annak folyamatos fejlesztése és ennek határon túli terjesztése, ezzel hozzájárulás a kulturális javak védelméhez, illetve a hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséhez;
 • az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek.

Az Egyesület egyéb tevékenységei:

 • kedvezményes szoftver licencek és egyéb szoftver termékek beszerzése;
 • Internetes Domain-név (DNS) regisztráció;
 • workshop-ok, nyílt napokat szervezése a felsőoktatási, köznevelési, közgyűjteményi kör és kutatói intézmények számára ismeretterjesztési és oktatási célból pl. NETWORKSHOP;
 • az egyéni kutatók otthoni internetkultúrájával kapcsolatos kérdések megoldásának segítése;
 • együttműködés más hazai és nemzetközi – számítógép-hálózati fejlesztési tevékenységet folytató – szervezetekkel;
 • képviselet biztosítása – kijelölt képviselőn keresztül – hazai és nemzetközi szervezetekben (pl.: NIIF Program Tanács, GEANT, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform stb.);
 • tagjai szűkebb szakmai érdekei szerint szakosztályokat szervez és működtet: pl. könyvtári szakosztály, egyéni kutatók szakosztály, megalapítás alatt a közoktatási szakosztály.
 • az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtásával.