Elnökség

A Közgyűlések közötti időszakban a Közgyűlés által megválasztott maximum tizenegy tagból álló Elnökség, az Egyesület ügyvezető szerve jár el az Egyesület ügyeiben;

Az Elnökség főbb feladatai:

  • előkészíti a Közgyűlést;
  • irányítja és szervezi az Egyesület folyamatos működését;
  • kidolgozza, és Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését/beszámolóját és mérlegét, valamint a közhasznúsági mellékletét;
  • előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntést;
  • döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

A Hungarnet Egyesület Elnöksége

Elnökség:

Dr. habil. Tick József  elnök

Dr. Bakonyi Péter  ügyvezető elnök

Nagy Miklós főtitkár

Tagok:

Dr. Gaál István (DE)

Hutai László (KFG)

Holl András (MTA KIK)

Kovács Csaba István (HUNGARNET)

Dr. Kokas Károly (SZTE KK)

Rigó Ernő (SZTAKI)

Mohácsi János (KIFÜ)