Dr. Gaál István

Dr. Gaál István

1984-ben végzett matematikus szakon, azóta a Debreceni Egyetem Algebra és Számelmélet Tanszékén dolgozik, az MTA doktora, egyetemi tanár.

1991-93 között másfél évig Düsseldorfban az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasa volt. 1993-tól intézeti igazgatóhelyettes, dékánhelyettes, centrumelnök helyettes, centrumelnök, rektorhelyettes volt 2015-ig, azóta kancellári megbízott. Tanszékét 11 éven keresztül vezette.

Centrumelnökként szorgalmazta a debreceni szuperszámítógép központ megépítését. 

Kutatási területe a számelméleten belül diofantikus egyenletek, az algebrai számtestek hatvány egész bázisainak kérdésköre.  80 publikációja és egy monográfiája jelent meg angol nyelven.

Munkahely: Debreceni Egyetem, Algebra és Számelmélet Tanszék

email: gaal.istvan@unideb.hu