Adatvédelmi nyilatkozat

A Hungarnet Egyesület a személyes adatok kezelése tekintetében az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelő megnevezése: Hungarnet Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: info@hungarnet.hu

Tel: +36 1 450 3071

Honlap: www.hungarnet.hu

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: A Hungarnet Egyesület tagintézményeinek képviselői és kapcsolattartói