Közgyűlés

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

Hatáskörébe tartozó főbb döntések:

  • az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása; 
  • az éves költségvetés elfogadása; 
  • döntés az Egyesület éves beszámolója/mérlege – és ezen belül az Egyesület ügyvezető szervének, az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról;
  • a közhasznúsági melléklet elfogadása;
  • az Egyesület vezető tisztségviselőinek, azaz az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, 
  • döntés bármely, az Egyesületet érintő, más kérdésben.