Díjbizottság / Szakmai zsűri

HUNGARNET  DÍJ

Az Egyesület HUNGARNET Díjat adományoz azon Magyarországon tevékenykedő és élő szakemberek elismerésére, akik a hálózati műszaki fejlesztés, a tartalomszolgáltatás, illetve e két terület menedzsmentje terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.  

A díjazottak személyére az Egyesület tagjai (egyesületi rendes vagy pártoló tag) tehetnek javaslatot. A javaslatok beérkezési időpontja: minden év február utolsó napja. 

A javaslatokat az Elnökség által felkért, a szakmában elismert személyekből álló, öttagú Szakmai Zsűrihez kell eljuttatni, az Egyesület címén, vagy e-mailben.  A Szakmai Zsűri testületileg működő szerv, s eljárását a saját hatáskörben kialakított ügyrend szerint látja el. Tagjai megbízatása a felkérés elfogadásával keletkezik, míg megbízatásuk a mindenkori Elnökség megbízatásával egyidejűleg jár le.  A Szakmai Zsűri a hozzá beérkezett javaslatokat összesíti, majd két héten belül azokat véleményezi.  Írásos szakmai véleményét legkésőbb az adott év március 15-ig az Elnökség elé terjeszti döntésre.  

A Díjbizottság tagjai:

Benczúr András, ELTE
Farkas István, KIFÜ
Gaálné Kalydy Dóra, MTA KIK
Horváth Gábor, ELTE
Pulai Gábor, PE

A díj odaítéléséről az Elnökség a Szakmai Zsűri véleménye beérkezését követő 15 napon belül dönt. 

A díj kiosztásának, átadásának helye és időpontja: az NIIF Program keretében éves rendszerességgel megrendezésre kerülő NETWORKSHOP Konferencia nyitó plenáris ülése.

Minden páros évben a hálózat műszaki fejlesztése terén és az ehhez kapcsolódó menedzsment terén, míg páratlan években a tartalmi-fejlesztés terén és az ehhez kapcsolódó menedzsment terén kiemelkedő eredményeket elért személyek díjazására kerül sor. Minden évben legfeljebb két díj odaítélésére kerül sor. A díj emlékplakettből, és az Elnökség által meghatározott pénzjutalomból áll.