Nagy Miklós

Nagy Miklós

Az NIIF Program és a magyarországi adathálózati, majd az internet rendszer alapító gárdájának résztvevője.

Az NIIF Program szerteágazó és rendkívül sokrétű, felelősségteljes koordinációs feladatainak ellátásával különleges feltételrendszert alakított ki és tartott fenn, sőt, fejlesztett fokozatosan tovább a 90-es évek elején még csak néhányezres, mára már több mint kétmilliós alkalmazói kör kutatási ill. oktatási tevékenységét alapvetően meghatározó információs infrastruktúra stabilitásának megteremtése terén. Ez a feltételrendszer egyszerre tette lehetővé a kutatási, oktatási és közgyűjteményi szféra nemzetközi versenyképességét és az élvonalbeli elektronikus kapcsolattartás, információszerzés, információterítés és kooperáció háttérfeltételeinek zavartalanságát, valamint a számítógép-hálózati infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások nemzetközileg is kimagasló színvonalú folyamatos fejlesztését.

Vezetésével mindeközben egy olyan szervezet épült ki az elmúlt évek során az NIIF Program keretében folyó élvonalbeli munkák koordinálása és számos kapcsolódó kutatási-fejlesztési feladat folyamatos ellátása céljából, mely összetételében és eredményeiben is egyedülállónak tekinthető Magyarországon. Munkássága elismeréseként több kitüntetésben is részesült : 2001-ben Neumann díjat vehetett át, 2013-ban Puskás Tivadar díjat kapott, majd 2016-ban magas állami kitüntetésben részesült: az államelnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett iskolateremtő tevékenységével, melynek során olyan szakembergárda nőtt fel irányítása alatt, amely alkalmassá tette a korábbi koordinációs feladatokat ellátó szervezet kutató-fejlesztő intézetté történő fejlesztését. 1990 óta első számú vezetője a koordinációs szervezetnek, majd 2004-től alapító-igazgatója az NIIF Intézetnek. 

Külön említést érdemel az a fáradhatatlan munka, melynek eredményeként hosszú évek óta talán legfontosabb informatikai rendezvényei a hazai szakmai közéletnek a vezetésével szervezett Networkshop konferenciák.

Nagy Miklós rendkívüli szerepvállalása nélkül az NIIF Program helyzete mind az infrastruktúra fejlettségét, mind a szolgáltatások sokrétűségét és színvonalát, mind pedig az alkalmazói kör nagyságát és az alkalmazások sokféleségét tekintve mélyen elmaradna a mai jellemzőktől. A mintegy kétmillió felhasználót kiszolgáló, Európa élvonalába tartozó  országos informatikai infrastruktúrát fejlesztő és működtető  intézet  2016- szeptember 1-el a kormány döntése alapján  megszüntetésre került és ezzel egy időben igazgatói megbízatása is megszűnt.

Jelenleg az NIIF Program parlamentjeként működő HUNGARNET Egyesület főtitkára.