A Hungarnetről

Átadták a Hungarnet Díjat

Második alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2008. március 17-én a Networkshop nyitó ülésén, Dunaújvárosban. kitüntetettek: Dr. Kroó Norbert és Zimányi Magdolna. A díjakat Dr. Zombory László, a Hungarnet Egyesület elnöke nyújtotta át.


A magyarországi kutatói hálózat nemzetközileg is ismert, elfogadott neve („HUNGARNET”) a

HUNGarian Academic and Research NETwork

Átadták a Hungarnet Díjat

Második alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2008. március 17-én a Networkshop nyitó ülésén, Dunaújvárosban. kitüntetettek: Dr. Kroó Norbert és Zimányi Magdolna. A díjakat Dr. Zombory László, a Hungarnet Egyesület elnöke nyújtotta át.


A magyarországi kutatói hálózat nemzetközileg is ismert, elfogadott neve („HUNGARNET”) a

HUNGarian Academic and Research NETwork

elnevezés rövidítéséből adódik.

A név egyszerre szolgál a

Magyarországi Kutatási és Felsőoktatási Számítógéphálózati Egyesület (HUNGARNET Association)

megnevezéseként és a

Kutatói Hálózat

(az információs infrastruktúra) megjelölésére.

1. HUNGARNET Egyesület

A HUNGARNET Egyesület a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program alkalmazói körébe tartozó felső-, és középfokú oktatási intézmények, akadémiai és más kutatóintézetek, közgyűjtemények – könyvtárak, levéltárak, múzeumok – társadalmi szervezeteként képviseli a tagok (tagintézmények és személyek) érdekeit az információs infrastuktúra és az arra épülő országos számítógépes szolgáltatások összehangolt fejlesztésének és működetésének kérdéseiben, egyúttal képviselve a közösséget a hazai és nemzetközi szervezetekben is.

A HUNGARNET Egyesület a tagok alulról építkező önkéntes szervezete, mely a magyarországi Egyesületi Törvénynek megfelelően közhasznú szervezetként, non-profit módon működik és gazdálkodik.

Az Egyesület működésére vonatkozó előírásokat Alapszabály, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.

Az Egyesület legfelső döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely évente kétszer ülésezik. Az őszi ülések fő feladata a következő év műszaki és pénzügyi terveinek elfogadása, a tavaszi ülések fő feladata pedig a megelőző év terveiről szóló beszámolók elfogadása.

A Közgyűlés választja az Egyesület Elnökségét, az Elnökség pedig saját hatáskörében választ Elnököt, Ügyvezető Elnököt és Alelnököket.

A Közgyűlés dönt egyebek mellett az Alapszabályt és a Szervezeti és Működési Szabályzatot érintő kérdésekben, és határoz az Egyesület Szakosztályainak létrehozásáról ill. megszüntetéséről. Az Egyesület éves beszámolói tartalmazzák a Szakosztályok beszámolóit is.

Új tagok felvételének és kilépésének, esetleges kizárásának kérdései az Elnökség hatáskörébe tartoznak.

A HUNGARNET Egyesület beszámolói nyilvánosak, éves tervei, valamint közgyűlési jegyzőkönyvei pedig a tagok számára rendelkezésre állnak.

A HUNGARNET Egyesület szorosan együttműködik az NIIF Intézettel és az NIIF Program szerveivel.

2. HUNGARNET – Magyar Kutatói Hálózat

Az NIIF Program keretében létrehozott és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) által folyamatosan fejlesztett ill. üzemeltetett magyar kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi hálózatra (NIIF Hálózat) és ezzel együtt magára a fejlesztő és üzemeltető szervezetre (NIIFI) az európai gyakorlatnak megfelelően elterjedten használatos a HUNGARNET elnevezés, különösen nemzetközi fórumokon. Bár pontos megnevezésnek az NIIF Hálózat ill. NIIF Intézet elnevezések tekinthetők, a HUNGARNET elnevezéssel történő megjelölés teljes mértékben elfogadottnak tekinthető.

Az NIIF Hálózatra, annak szolgáltatásaira és alkalmazásaira (tehát a komplex információs infrastruktúrára) és az NIIF Intézetre (az NIIF infrastruktúrát fejlesztő és üzemeltető szervezetre) vonatkozó részletes információk a http://www.niif.hu

URL-en találhatók.

HUNGARNET tag egyéni kutatók szakosztálya