Előadások témakörönként

# Szerző(k) Cím Témakör Szekció
2 Farkas István (KIFÜ) A HBONE 2023. évi fejlesztési eredményei I.01 Szupergyors Internet I.01
6 Kovácsházy Tamás (Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and Information Systems) Az idő, mint alapvető infrastruktúra, az idő szerepe az adatközpontban I.01 Szupergyors Internet I.01
22 Soos Gabor (Magyar Telekom) Paradigmaváltás a mobilhálózatokban az 5G Network Slicing segítségével I.01 Szupergyors Internet I.01
28 Gál Zoltán (Debreceni Egyetem Szuperszámítógép (HPC) Központ) Alacsony késleltetésű és nagysebességű hálózati szolgáltatás LEO műholdas rendszeren I.01 Szupergyors Internet I.01
78 Lajber Zoltán (Üzemeltetési vezető) Rendelkezésre állás és megbizhatóság I.01 Szupergyors Internet I.01
96 Csillag Tamás (PCH.net) DNSSEC best practices open source szoftverekkel I.01 Szupergyors Internet I.01
7 Gábor Béla (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Relációs adatbázisok lekérdezése mesterséges intelligencia segítségével. I.02 MI I.02
65 Yang Zijian Győző – Ligeti-Nagy Noémi – Váradi Tamás (Hungarian Research Centre for Linguistics) Közgyűjtemények, parancsoljanak: bemutatkozik a ParancsPULI I.02 MI I.02
20 Soos Gábor (Magyar Telekom) Ormos Pál (HUN-REN SZTAKI) Rövid András (BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar) V2X – A járművek közötti kommunikáció kihívásai I.03 5G I.03
89 Molnár Péter (KIFÜ) A KIFÜ felhő workshop-ok összefoglalása és a föderatív felhő (műhelymunka) I.04 Felhőtechnológiák I.04 – poszter
93 Hegedus Szabolcs (KIFÜ) Adatbáziskezelő-rendszer, jelszótár megvalósítása Kubernetes-ben I.04 Felhőtechnológiák I.04
1 Mohácsi János (KIFÜ) Úton kvantuminformatikába – Post kvantum kriptográfia  és a QCIHungary projekt I.06 Kvantum technológiák alkalmazása I.06
80 Maray Tamas (HUN-REN SZTAKI) Kvantum számítástechnika: ez már a „jövő”? I.06 Kvantum technológiák alkalmazása I.06
57 Juhász Zoltán (Pannon Egyetem) Donkó Zoltán (Wigner Fizikai Kutatóközpont) Hartmann Péter (Wigner Fizikai Kutatóközpont) Multi-GPU plazmaszimuláció fejlesztés tapasztalatai a Komondor szuperszámítógépen II.01 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások II.01
88 Kacsuk Peter (HUN-REN SZTAKI) Hun-REN Cloud tapasztalatok és jövőkép II.01 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások II.01
94 Farkas Attila (SZTAKI) HUN-REN Felhő referencia architektúra koncepció és alkalmazásai II.01 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások II.01
97 Kiss Zoltan (KIFÜ) Komondortól Leventéig II.01 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások II.01
92 Antal Daniel (Reprex) Hallgass hazait és a Szlovák Teljeskörű Zenei Adatbázis: a köz- és magánszféra partnersége (PPP) egy nemzeti zenei adattér létrehozására II.03 Digitális ökoszisztémák II.03
98. Szepesi Judit (MMA) Kutatás és kutatásszervezés a művészetek területén II.04 Research & Open Science WS II.04 – poszter
9 Kardos Andras (Catch 23) MEK lehetne csinálni: UTCA szoftver bemutató III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások III.01 – poszter
18 Hubay Miklós (Petőfi Literary Museum) Entitások a könyvtárinformatikában és a könyvtárosképzésben III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások III.01
48 Nuszer-Szücs Nikolett (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) Korszerű keresés a DEENK-ben: tapasztalatok a Summon bevezetésével kapcsolatban III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások III.01
81 Ézsiás Anikó (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) Dancs Szabolcs (Országos Széchényi Könyvtár) „Csillagok hullnak, születnek újak…”: bemutatkozik az OSZK és a BME OMIKK közös kiadású szakfolyóirata III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások III.01
85 Tamásné Kovács Adrienn (Országos Széchényi Könyvtár) LibMate workshop III.01 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások III.01 – poszter
31 Ungváry Rudolf (Országos Széchényi Könyvtár) A MARC format for autority data teljes magyar fordítása III.03 Digitalizálási helyzetkép és kilátások, tervek III.03
54 Mészáros Erika (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) Kodaktól a jövőig, Egy könyvtári digitalizálás színterei III.03 Digitalizálási helyzetkép és kilátások, tervek III.03
58 Kukár Barnabás Manó (National Széchényi Library) Milliárd pixel: nagyméretű dokumentumok digitalizálása, illesztése és megjelenítése III.03 Digitalizálási helyzetkép és kilátások, tervek III.03
60 Rényi Mátyás Attila (Országos Széchényi Könyvtár) Schirilla Tamás (Országos Széchényi Könyvtár) Tömeges digitalizálás = tömeges archiválás? Hogyan lehet a digitalizálás eredményeit érvényesíteni a digitális megőrzés területén? III.03 Digitalizálási helyzetkép és kilátások, tervek III.03
70 Szatucsek Zoltán (National Archives of Hungary) Állami anyakönyvek feldolgozása a Magyar Nemzeti Levéltárban III.03 Digitalizálási helyzetkép és kilátások, tervek III.03
84 Lengyelné Dr. Molnár Tünde (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Racsko Réka (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) A pedagógusok digitális kompetencia szintjét mérő eszköz fejlesztésének tapasztalatai egy nemzetközi projekt tükrében III.03 Digitalizálási helyzetkép és kilátások, tervek III.03
12 Nemoda Zsuzsanna – Héjja Balázs – Tóth Máté – Nagy Andor (Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár) A Pest Megyei Digitális Könyvtár fejlesztése III.04 Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás III.04
14 Simon András (Magyar Nemzeti Levéltár / ELTE ITDI / Monguz Kft) Mesterséges intelligenciával támogatott adatgazdagtás a Nemzeti Levéltárban III.04 Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás III.04
50 Ézsiás Anikó – Balázsi Dorina (BME OMIKK) Könyvtári kihívások és megoldások: A BME OMIKK könyvtári állományellenőrzési projekt tapasztalatai III.04 Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás III.04
62 Mészáros Tamás (Országos Széchényi Könyvtár) Megőrzés a szolgáltatás érdekében III.04 Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás III.04
37 Kalcsó Gyula (Országos Széchényi Könyvtár) Képek és metaadataik gyűjteményezése scrapingtechnológiával közösségi képmegosztó oldalról III.06 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése III.06
5 Szemes Botond (HUN-REN BTK ITI) Nagy Mihály (Nemzeti Örökség Digitális Laboratórium) Ismétlés és innováció drámákban. Kísérlet a szereplői szólamok újdonságának mérésére III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
21 Némethi-Takács Margit – Borbély Mária (Debreceni Egyetem) Bibliográfiai kapcsolatok az Általános megjegyzések adatmezőben III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
35 Bolya Mátyás (Liszt Ferenc Academy of Music) Lyukkártya és népdalrendezés. Egy mechanikus népzenei adatbázis digitális rekonstrukciójának lehetőségei III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
45 Sidó Zsuzsa – Szlávich Eszter (Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium) Vida Bence (ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszék) Adatgazdász szakirányú továbbképzés ez ELTE-n: új dimenziók a digitális bölcsészet területén III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
63 Sebestyén Ádám – Sárközi-Lindner Zsófia (ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszék, Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium) Történeti források szemantikus feldolgozása – Az ELTEdata-adatbázis új gyűjteményei III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
64 Horváth Péter (ELTE BTK / Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium) A kanonikus magyar költészet versformakeresője III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
68 Dobás Kata – Tüskés Anna (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet) A magyar irodalomtörténet bibliográfiájának migrációja az ITIdata szemantikus adatbázisba (gyakorlatok és tanulságok) III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
72 Sárközi-Lindner Zsófia (ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék) Szerzők, források és a tartalomáramlás feltárása a jövő történeti sajtóforrásaiban III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
73 Makkai Csilla (digitális bölcsész) Lehetőségek és kihívások a szépirodalmi szövegek stilometriai elemzésében III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
74 Fellegi Zsófia (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium) Digitális kiadások migrációja: gép és emberi intelligencia együttműködése III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
75 Palkó Gábor (ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszék) Posztmodern intertextualitás és digitális szövegkiadás III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
79 Varga Emese (Országos Széchényi Könyvtár) Digitális szövegszerkesztés a dHUpla keretrendszerében III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
82 Mihály Eszter (OSZK DBK) Micsik András (HUN-REN SZTAKI) Nagy Kadosa (HUN-REN SZTAKI) Irodalmi levélváltások nyomában TEI-vel és térképpel III.07 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány III.07
3 Holl András (MTA Könyvtár és Információs Központ) Andódy Katalin (BME) Adatbányászati gyakorlatok repozitóriumra, OJS-re és MTMT-re III.08 Digitális tartalmak szövegbányászata. Gyűjtemény és korpusz III.08
27 Péter Róbert (University of Szeged) Az AVOBMAT (Analysis and Visualization of Bibliographic Metadata and Texts) többnyelvű kutatási eszköz munkafolyamata III.08 Digitális tartalmak szövegbányászata. Gyűjtemény és korpusz III.08
52 Hatvani Péter – Héja Enikő – Verebélyi Tamás (HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics) Minőségi strukturált korpusz építése a Common Crawl adataiból III.08 Digitális tartalmak szövegbányászata. Gyűjtemény és korpusz III.08
77 Ilyefalvi Emese (Eötvös Loránd University) Preparing variation-rich folklore text corpora for computational analysis III.08 Digitális tartalmak szövegbányászata. Gyűjtemény és korpusz III.08
4 Tószegi Zsuzsanna (ELTE BTK KITI) Okoskönyvtár – újabb paradigmaváltás a könyvtármenedzsmentben? III.09 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés III.09
8 Frankó Máté (SZTE Klebelsberg Könyvtár) Sándor Ákos (SZTE ISZI) Adatvizualizáció a könyvtári menedzsmentben: fejlesztések az SZTE Klebelsberg Könyvtár döntéstámogató rendszerében III.09 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés III.09
11 Füzi Péter – Tóth Anikó (Akadémiai Kiadó) MeRSZ – Az adattól a felhasználóig III.09 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés III.09
53 Balázsi Dorina – Marton József  (BME OMIKK) Hozd vissza, a többi a mi dolgunk III.09 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés III.09
59 Balázs Laszló Róbert (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) Ki érheti el az elektronikus szolgáltatásainkat? III.09 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés III.09
61 Fülöp Endre (Monguz Kft) Balázs László Róbert (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) Önkiszolgáló kölcsönzés mobiltelefonnal III.09 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés III.09
83 Czeglédi László (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Digitális könyvtárpedagógia másképpen III.09 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés III.09
16 Nagy Dóra (SZTE Klebelsberg Könyvtár) Sándor Ákos (SZTE ISZI) Voice2text: a hanganyagátírás lehetőségei MI segítségével III.10 A MI szerepe és használata közgyűjteményi környezetben III.10
19 Szerényi Ildikó – Szűcs Kata Ágnes – Vadász Noémi (MNL) Betűről betűre – Hogyan tanítsuk olvasni a mesterséges intelligenciát? III.10 A MI szerepe és használata közgyűjteményi környezetben III.10 – poszter
25 Maljusin Mihály (PTE EKTK Publikálás- és Kutatástámogatási Osztály) Mesterséges intelligencia és szerzői jog: eldöntetlen kérdések III.10 A MI szerepe és használata közgyűjteményi környezetben III.10
56 Záros Zsolt (National Archives of Hungary) Kézírás-felismerés munkafolyamata strukturált iratokon III.10 A MI szerepe és használata közgyűjteményi környezetben III.10
40 Petró Leonárd – Boros Kata Beatrix (DE ENK) dEjournals – Diamond open access folyóirat platform a Debreceni Egyetemen IV.01 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa IV.01
51 Harangi Gabriella (DEENK) A DEA új ruhája – avagy egy DSpace alapú intézményi repozitórium frissítése IV.02.01 Nyílt tudomány / Kutatási adatok kezelése IV.02.01
76 Vass Johanna (Ökológiai Kutatóközpont, Budapest) Adatrepozitóriumok használata az Ökológiai Kutatóközpontban IV.02.01 Nyílt tudomány / Kutatási adatok kezelése IV.02.01
90 Mohácsi János – Kádárné Kelemen Ildikó (KIFÜ) Európai Nyílt Tudományos Együttműködés (EOSC) és komponensei IV.02.02 Nyílt tudomány / Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat IV.02.02
17 Lovász Dávid (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont) Szerepkommunikáció a kutatástámogatásban – Kihívások és lehetőségek: a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tapasztalatai IV.02.03 Nyílt tudomány / Kutatási folyamatok digitális támogatása IV.02.03
42 Száldobagyi Ádám – Fazekas-Paragh Judit (DEENK) PATTERN – A nyílt és felelős kutatás és fejlesztés elősegítése IV.02.03 Nyílt tudomány / Kutatási folyamatok digitális támogatása IV.02.03
44 Tóth Zoltán (HUN-REN SZTAKI) A HUN-REN Adatrepozitórium Platform felépítése IV.02.04 Adatrepozitóriumok IV.02.04
46 Egyed-Gergely Júlia – Horváth Anna (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központ) A felhasználók ismerkedése az ARP-vel – első tapasztalatok és tanulságok IV.02.04 Adatrepozitóriumok IV.02.04
47 Meiszterics Enikő – Egyed-Gergely Júlia – Horváth Anna (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központ) Farkas Henrietta (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont) Tóth Zoltán (HUN-REN SZTAKI) Mégis mi az az ARP és mire jó? (poszterterv) IV.02.04 Adatrepozitóriumok IV.02.04 – poszter
49 Farkas Henrietta (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont) Meiszterics Enikő (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központ) Cyberűr: Adatok Birodalma – Az adatgazdászok vezetik a Digitális Univerzumot IV.02.04 Adatrepozitóriumok IV.02.04
87 Kovács László (SZTAKI) Az ARP föderált kutatási adatrepozitórium hálózat és az EOSC lehetséges együttműködésének elvei IV.02.04 Adatrepozitóriumok IV.02.04
67 Csernai Zoltán (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Egy online tanulást támogató portál kurzusának vizsgálata Big Data adatelemző módszerekkel IV.04 Big Data IV.04
23 T. Nagy László – Németh Áron (DRHE) A mesterséges intelligencia teológiai kompetenciái V.02 MI az oktatásban V.02
38 Hajdu Krisztián (Eszterházy Károly Catholic University) Mesterséges intelligencia az oktatásban V.02 MI az oktatásban V.02
41 Troitsky Nóra – Kovács Réka – Karacsony Gyongyi (DE ENK) MI a valóság? – a DEENK workshop-sorozatának bemutatása V.02 MI az oktatásban V.02
71 Vágvölgyi Csaba (Debreceni Egyetem) MI/AI alapú tesztkérdés generálás LMS rendszerekben V.02 MI az oktatásban V.02
69 Radics Krisztina (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Új lehetőségek az élethosszig tartó tanulás könyvtári támogatásában V.03 A tanulási folyamat támogatása digitális közgyűjteményi tartalmakkal V.03
24 Molnár Tamás (University of Debrecen) Hogyan írjunk jó promptot? A ChatGPT hatékony használata az oktatásban V.04 Intelligens tanulási környezet V.04
30 Négyesi Péter (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola) Tanulási stílus azonosításának támogatása szemmozgáskövető technológiával egy adaptív e-tanulási rendszerben V.04 Intelligens tanulási környezet V.04
86 Prantner Csilla – Emri Zsuzsanna (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) EEG-vel támogatott intelligens tanulási környezet V.04 Intelligens tanulási környezet V.04
95 Prantner Csilla (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Az akadálymentesítés fontossága a tanulástámogató digitális felületek esetében V.04 Intelligens tanulási környezet V.04
66 Papp Gyula (Debreceni Egyetem  Multimédia és E-learning Technikai Központ) A digitális eszközhasználat trendjei V.05 Tanulási menedzsment rendszerek V.05
34 Szabó Márta (EURO ONE) Végrehajtható digitalizáció, avagy a kis lépések taktikája V.08 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései V.08
15 Hernek István (SZTE Klebelsberg Könyvtár) A felhasználóképzés szintjei az SZTE Klebelsberg Könyvtárban: az elsőévesektől a kutatókig V.09 Okosiskola, okosegyetem – az oktatási intézmény mint digitális ökoszisztéma V.09
26 Dr. Orgoványi-Gajdos Judit (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Neveléstudományi Intézet) A jövő iskolarendszere a digitális transzformáció tükrében V.09 Okosiskola, okosegyetem – az oktatási intézmény mint digitális ökoszisztéma V.09
43 Dr. Nagy Róbert (Eszterházy Károly Egyetem) Merkantilizált antropomorfizmus: az „okosiskola” etimológiája V.09 Okosiskola, okosegyetem – az oktatási intézmény mint digitális ökoszisztéma V.09
91 Veres istván – Molnár Péter (KIFÜ) Automatizált tömeges virtuális tanterem menedzsment: C4I classroom pilot V.09 Okosiskola, okosegyetem – az oktatási intézmény mint digitális ökoszisztéma V.09
13 Ormos Pál – Rigó Ernő (SZTAKI) Hazai tapasztalatok a DNS4EU projekt bevezethetőségével kapcsolatban VI.01 Kiberbiztonság VI.01
32 Sárközi István (EURO ONE) Kiberbiztonsági kihívások az oktatási szektorban VI.01 Kiberbiztonság VI.01
33 Sárközi István (EURO ONE) Mennyibe kerül egy leállás? – a prevenció eszközei VI.01 Kiberbiztonság VI.01
36 Szabó Gyula (SZTAKI) Újhullámos AAI szoftverek vizsgálata VI.01 Kiberbiztonság VI.01
55 Ormos Pál – Buhai George – Rigó Ernő (SZTAKI) DNS4EU: the journey to European digital autonomy – Angol nyelvű előadás VI.01 Kiberbiztonság VI.01
29 Antal Péter (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Mesterséges intelligencia: digitális Athén, vagy a nagy retrográd bumm VI.02 A MI alkalmazása: kihívások, viták és nehézségek VI.02
39 Pató Viktória Lilla (Ludovika- University of Public Service, Europe Strategy Research Institute) Lehetőségek és kihívások a mesterséges intelligencia szabályozásában, az AI Act tanulságai VI.02 A MI alkalmazása: kihívások, viták és nehézségek VI.02
99. Dr. Albert Ágota (KFG) Mesterséges intelligencia használatának követelményei az oktatási szektorban, különös tekintettel a mesterséges intelligencia használatáról szóló rendeletre VI.02 A MI alkalmazása: kihívások, viták és nehézségek VI.02
10 Horváth Gábor (ELTE Informatikai Igazgatóság) Technológia a DRP mögött VI.09 Biztonság és szabályozás – MI, IoT, mobiltechnológia, EU AI Act VI.09