Hungarnet Közgyűlés 2019

        M E G H Í V Ó

 

A HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2019. május 28-án

kedden, 10 órakor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

 

Az ülés napirendje:

0.) Nemzetközi kitekintés.

Előadó: Dr. Bálint Lajos

 

1.) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2018. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Előadó: dr. Faludi Beatrix,  Nagy Miklós

 

2.) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: Seres József

 

3.) A HUNGARNET Egyesület 2018. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

 

4.) Egyebek.

 

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók megtekinthetők a Hungarnet Egyesület hivatalos honlapján .(www.hungarnet.hu)

 

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy akadályoztatása esetén, írásban meghatalmazott helyettesről gondoskodni szíveskedjék, mert intézménye képviseletét a határozathozatalkor csak így tudjuk érvényesnek elfogadni.

 

Felhívjuk kedves figyelmét, ha esetleg a rendes tagként regisztrált intézményi képviselők 50%-a+1 fő nincs jelen, akkor az Elnökség változatlan napirenddel ugyanezen nap 10.30 órára elhalasztja a Közgyűlést és a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg  a tagság.

 

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre szíveskedjék 2019. május 21-ig elküldeni. nagym@hungarnet.hu  vagy az alabbi postai cimre:

 

Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

(a borítékon kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés)

 

Budapest, 2019. május 14.

 

 

                                                                                              Dr. habil. Tick József s.k.

                                                                                                          elnök