In memoriam Dr. Bálint Lajos (1946-2019)

Bálint Lajos

2019. december 6-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Bálint Lajos, a HUNGARNET Egyesület alelnöke, a HUNGARNET és az NIIF Program nemzetközi kapcsolatainak koordinációjáért felelős munkatársa, aki a HUNGARNET Egyesület megalakulásától annak elnökségi tagja volt.

Halálával komoly veszteség érte az akadémiai közösséget, elsősorban a nemzetközi szintéren elérhető legkorszerűbb információs infrastruktúra és alkalmazások hazai bevezetésének területén végzett több évtizedes munkásságáért.

Széles, szinte az egész világra, de elsősorban Európa országaira kiterjedő személyes kapcsolatrendszere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikerült közelebb hoznia a fejlett világ informatikai eredményeit a magyarországi kutatás-felsőoktatás és közgyűjtemények többszázezres fejlesztői és felhasználói köréhez.

A nemzetközi szervezetekben végzett töretlen aktivitása sokban járult hozzá ahhoz, hogy a 2000-es évek elejére sikerült az NIIF Programnak felzárkóznia Európa élvonalához.

Munkássága elismeréseként HUNGARNET díjban, Hírközlési Érdeméremben és többszörösen miniszteri elismerő oklevélben részesült.

Szerény, optimista és mindig vidám egyénisége, példaértékű kollegialitása mindnyájunk emlékezetében maradandó értéket fog jelenteni.

Nyugodj békében!

A HUNGARNET elnöksége

———————————————————————————————————————————————-

Dr. Bálint Lajos mozgalmas életpályájának csúcsa és meghatározó kiteljesedése az NIIF Program nemzetközi aktivitásában vállalt szerepe volt. A HUNGARNET nemzetközi kapcsolatrendszerének  kiépítésében  résztvevő alapítói csapat résztvevőjeként 1992-93-ban sikeresen harcolták ki, hogy a kizárólag EU tagországok részvételével megalakuló európai kutatói számítógép-hálózati szolgáltató központhoz, a DANTE (”Delivery of Advanced Networking Technology to Europe”) szervezetéhez – elsőként és akkor egyedüliként a közép- és kelet-európai régióból – kapcsolódhasson a HUNGARNET, amely a magyarországi kutatási-oktatási közgyűjteményi hálózati közösség szervezete. Erre alapozva épülhetett ki 1994-95-ben a hazai kutatási és oktatási számítógép-hálózat és az EuropaNet akkor kiemelkedő, 2 Mbit/s sebességű kapcsolata. Bálint Lajos tevékenységének következő szakaszában 1996-97-ben – ugyancsak a régióból elsőként – sikerült elérniük a 34 Mbit/s sebességű TEN-34 jelű EU projekthez és európai gerinchálózathoz való kapcsolódást. Újabb mérföldkövet jelentett 1998-99-ben a közreműködésével elért részvétel az EU 5. Kutatási és Fejlesztési Keretprogramjának kiemelkedő jelentőségű QUANTUM projektjében, és ezen keresztül a teljes értékű kapcsolódás a 155 Mbit/s sebességű TEN-155 európai hálózathoz. 2000-2004 során a magyar aktivitás által kitaposott úton haladva, már további közép- és kelet-európai országok is csatlakozhattak az egyre szélesebb kört érintő projektekhez – a következő átütő eredmény az Egyesült Államok hasonló rendszerének paramétereit első ízben meghaladó GEANT (Gigabit European Academic Network Technology) hálózati projektbeli, nem kis mértékben Bálint Lajos tevékenysége által elősegített és szervezett magyar részvétel volt. A GEANT számítógép-hálózathoz való 2,5 Gbit/s, majd 10 Gbit/s sebességű csatlakozás Európa tíz legfejlettebb országa közé emelte Magyarországot. E folyamat 2005-beli folytatásaként Bálint Lajos aktív közreműködésével sikerült a GEANT2 új generációs hálózat keretében a GEANT+ tagságot is elérni, újabb mérföldkőhöz érkezve a legújabb technológiák hazai alkalmazását tekintve. Ezzel együtt számottevő eredmények fémjelzik a szomszédos országokkal kialakított kapcsolatok terén végzett munkáját is, melynek eredményeként a határon túli, magyarlakta területek informatikai ellátottsága és Internet-hozzáférése is jelentősen javult. Mindezek mellett Bálint Lajos az európai és globális számítógép-hálózati és informatikai szervezetek delegáltjaként, ill. választott funkcionáriusaként (ERAB, TERENA, ENPG, e-IRG, ISOC stb.) is hosszú évek óta folyamatosan öregbítette hazánk hírnevét, ami szervesen egészíti ki országunknak a hálózati fejlesztések eredményei következtében elért kiemelkedő nemzetközi elismertségét. Az Európai Bizottság Kutatási Főbiztosától kapott felkérés az ERAB (European Research Area Board) munkájában való részvételre egyértelműen jelzi Dr. Bálint Lajos nemzetközi szakmai tekintélyét. Bálint Lajos kimagasló nemzetközi szerepvállalása nélkül az NIIF Program, a hazai informatika, de a régió egészének informatikai helyzete is minden bizonnyal messze el volna maradva a jelenlegi színvonaltól.