Közgyűlés – 2024.05.27.

A HUNGARNET® Egyesület Közgyűlését 2024. május 27-én (hétfőn) 10 órakor tartja az MTA Könyvtár és Információs Központ nagy előadótermében (Budapest, V. ker., Arany János u. 1.)

Az ülés napirendje:
0.) Dr. Máray Tamás (HUN-REN SZTAKI): Kvantum-számítástechnika (felkért előadás)
1.) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2023. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.
Előadó: dr. Faludi Beatrix, Nagy Miklós
2.) A HUNGARNET Egyesület 2023. évi közhasznú beszámolója.
Előadó: dr. Faludi Beatrix
3.) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.
Előadó: Seres József
4.) A HUNGARNET Egyesület 2024. évi pénzügyi terve.
Előadó: dr. Faludi Beatrix
5.) Egyebek.


A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos anyagok megtekinthetők a Hungarnet Egyesület
hivatalos honlapján a Rólunk/Dokumentumok/Közgyűlési beszámolók menüpont alatt.
A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy
akadályoztatása esetén írásban meghatalmazott helyettesről gondoskodni szíveskedjék, mert
intézménye képviseletét a határozathozatalkor csak így tudjuk érvényesnek elfogadni.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, ha esetleg a rendes tagként regisztrált intézményi
képviselők 50%-a+1 fő nincs jelen, akkor az Elnökség változatlan napirenddel ugyanezen nap 10.30
órára elhalasztja a Közgyűlést és a fenti nulladik napirendi pontban szereplő előadást hallgathatják
meg a jelenlévők.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait a
titkarsag@hungarnet.hu email címre, vagy az alábbi postai címre szíveskedjék 2024. május 20-ig
elküldeni:
Hungarnet Titkársága
1396 Budapest, 62 Pf: 498
(a borítékra kérjük feltüntetni: Hungarnet Közgyűlés)


Dr. habil. Tick József, elnök