MEGHÍVÓ a HUNGARNET Egyesület 2016 május 26. közgyűlésére

 

HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2016. május 26-án,

csütörtökön 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

 

Az ülés napirendje:

0) Az NIIF helyzete

Előadó: Dr. Stefán Péter

1)Tisztújítás

 

HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2016. május 26-án,

csütörtökön 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

 

Az ülés napirendje:

0) Az NIIF helyzete

Előadó: Dr. Stefán Péter

1)Tisztújítás

a) Az Egyesület elnöke, Dr. Zombory László úr lemondása miatt, amely elnökségi tagságát is érinti, új elnökségi tag választása.

Előadó: dr. Vörös Margit

b) Az Elnökség által felkért Jelölő Bizottság tájékoztatása a tagság körében végzett jelöltállításról. A jelölt szakmai életútjának rövid bemutatása.

Előadó: Magyar Zsuzsa

c) Szavazás menetének ismertetése.

Előadó: dr. Vörös Margit

SZÜNET

d) Titkos szavazás

e) Az új elnökségi taggal kiegészült Elnökség zárt ülése, amelyen saját soraiból elnököt választ. Az eredmény kihirdetése.

Előadó: Dr. Bakonyi Péter

f) Az Egyesület új Elnökének programadó nyilatkozata.

2) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: Seres József

3) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2015. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Előadó: Nagy Miklós, dr. Faludi Beatrix

4) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület Microsoft Tisztaszoftver Campus Licenc konstrukció közbeszerzésének lebonyolításáról és a 2016. évi tervekről.

Előadó: Springer Ferenc

5) A HUNGARNET Egyesület 2015. évi közhasznú beszámolója.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

6) A HUNGARNET Egyesület 2016. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

7) Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók a HUNGARNET Egyesület hivatalos honlapján (www.hungarnet.hu) kerülnek közzétételre.

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint a fele (50%+1fő) jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes, ha napirendje nem tér el az elhalasztott Közgyűlés napirendjétől, s erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A határozatképtelenség esetén elhalasztott Közgyűlés időpontja: 2016. május 26. (csütörtök) 11 óra. Helye: az Egyesület székhelye, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem.

Az elhalasztott Közgyűlés időpontjáig a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg a tagság.

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk, ezért kérjük, hogy akadályoztatása esetén meghatalmazott útján történő képviseletéről gondoskodni szíveskedjék.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre

Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

(a borítékra kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés), vagy a faludi@niif.hu e-mail címre szíveskedjék 2016. május 21.-ig elküldeni.

 

Budapest,2015. május 09.

Dr. Zombory László

elnök sk.