Meghívó a HUNGARNET Egyesület Közgyűlésére

A HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2018. május 31-én

csütörtökön, 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

Az ülés napirendje:

1.) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2017. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról. 

Előadó: dr. Faludi Beatrix,  Nagy Miklós

2.) A HUNGARNET Egyesület 2017. évi közhasznú beszámolója. 

Előadó: dr. Faludi Beatrix

3.) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: Seres József

4.) A HUNGARNET Egyesület Alapszabályának módosítása.

Előadó: dr. Hegedűs Csilla, jogi képviselő 

5.) A HUNGARNET Egyesület 2018. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

6.) Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók megtekinthetők a Hungarnet Egyesület hivatalos honlapján .(www.hungarnet.hu)

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy akadályoztatása esetén, írásban meghatalmazott helyettesről gondoskodni szíveskedjék, mert intézménye képviseletét a határozathozatalkor csak így tudjuk érvényesnek elfogadni.

Felhívjuk kedves figyelmét, ha esetleg a rendes tagként regisztrált intézményi képviselők 50%-a+1 fő nincs jelen, akkor az Elnökség változatlan napirenddel ugyanezen nap 11 órára elhalasztja a Közgyűlést és a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg  a tagság.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre szíveskedjék 2018. május 24-ig elküldeni. nagym@hungarnet.hu  vagy az alabbi postai cimre:

Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

(a borítékon kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés)

 

Budapest, 2018. május 16.

 

 

                                                                                              Dr. habil. Tick József s.k.

                                                                                                          elnök