MEGHÍVÓ

A HUNGARNET Egyesület Közgyűlését 2023. május 24-én, szerdán 10.00 órakor tartja, az MTA Könyvtár és Információs Központban: 1051 Budapest, V. ker., Arany János utca 1. II. em. Előadóterem

Az ülés napirendje:

0. Felkért előadó: Holl András, az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese, előadásának címe: „Repozitóriumok és mesterséges intelligencia”

1. Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2022. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról. Előadók: dr. Faludi Beatrix,  Nagy Miklós

2. A HUNGARNET Egyesület 2022. évi közhasznú beszámolója. Előadó: dr. Faludi Beatrix

3. A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója. Előadó: Seres József

4. Tisztújítás, a HUNGARNET Egyesület új Elnökségének és új Felügyelő Bizottságának megválasztása. Jelölőbizottság javaslata. Szavazás és a szavazás eredményének ismertetése. Az új Elnökség és az új Felügyelő Bizottság alakuló ülése.

5. A HUNGARNET Egyesület 2023. évi pénzügyi terve. Előadó: dr. Faludi Beatrix

6. A HUNGARNET Egyesület Alapszabálya V./3. pontjának módosítása. Előadó: a HUNGARNET Egyesület elnöke.

7. Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók megtekinthetők a Hungarnet Egyesület honlapján a Rólunk/Dokumentumok/Közgyűlési beszámolók/2022. év anyagai menüpont alatt.

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy akadályoztatása esetén, írásban meghatalmazott helyettesről gondoskodni szíveskedjék, mert intézménye képviseletét a határozathozatalkor csak így tudjuk érvényesnek elfogadni. Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy amennyiben a rendes tagként regisztrált intézményi képviselők 50%-a+1 fő nincs jelen, azaz a Közgyűlés nem határozatképes, úgy az ismételt Közgyűlésre változatlan helyszínen, változatlan napirendi pontokkal 2023. május 24-én 10.30 órakor kerül sor. Ez esetben 10.00 órakor a fent említett előadást hallgathatja meg a tagság.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait a titkarsag@hungarnet.hu email címre, vagy az alábbi postai címre szíveskedjék 2023. május 20-ig elküldeni:

Hungarnet Titkársága, 1396 Budapest 62, Pf: 498 (a borítékon kérjük feltüntetni: Hungarnet Közgyűlés)

Dr. habil. Tick József elnök, sk.