Nagy Miklós .

NIIF Intézet igazgató

Nagy Miklós

Nagy Miklósnak, az NIIF Intézet igazgatójának
neve összefonódott a hazai informatika és ezen belül a
kutatóhálózat létrehozásával, fejlesztésével.

NIIF Intézet igazgató

Nagy Miklós

Nagy Miklósnak, az NIIF Intézet igazgatójának neve összefonódott a hazai informatika és ezen belül a kutatóhálózat létrehozásával, fejlesztésével.

Nagy Miklós 1971-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem elvégzése után az MTA Számítástechnikai Központjában kezdte pályafutását, mint fejlesztő mérnök. Később az MTA SZK és az MTA AKI egyesülése után az MTA SZTAKI-ban folytatta munkáját. A kezdetektől, azaz 1986-tól fontos szerepet kapott az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programban, amelynek célja a hazai kutatási felsőoktatási adathálózat létrehozása volt. Az IIF Programiroda vezetője lett, szervezte irányította a programot. Később a program kiszélesedett és nyolc minisztérium és az MTA képviselői által létrehozott Program Tanács felügyelte a fejlesztést. Az NIIF Koordinációs Iroda Nagy Miklós irányításával fogta össze a műszaki és szervezési feladatokat.

Az NIIF program a hazai kutatás-fejlesztés zászlóshajója lett, hiszen egy olyan infrastruktúrát hozott létre és működtetett, amely Európában is élenjáró színvonalú lett. Az Internet és az arra épülő alkalmazások meghatározó tényezői lettek a gazdaságnak és a társadalomnak. Az NIIF program a legmodernebb technológiára épült, összekapcsolódott az európai nagysebességű kutatóhálózattal és ezáltal biztosította a hazai kutató közösségnek azt a támogatást, amely az EU-s és más nemzetközi projektek sikeres megvalósításához szükségesek voltak. Hasonlóképen a hazai K+F feladatokhoz biztosította a magas színvonalú Internet szolgáltatást és a számítástechnikai erőforrásokat.

Az NIIF programra jellemzőek az alábbi adatok: 600 ezer felhasználó, egész országot lefedő 10 gigabit/sec sebességű gerinchálózat, szuperszámítógép, videokonferencia-szolgáltatás, interneten keresztüli beszédszolgáltatás.

Nagy Miklós vezetésével mindeközben egy olyan szervezet épült ki az elmúlt évek során az NIIF Program keretében folyó élvonalbeli munkák koordinálása és számos kapcsolódó kutatási-fejlesztési feladat folyamatos ellátása céljából, mely összetételében és eredményeiben is egyedülállónak tekinthető Magyarországon. Elévülhetetlen érdemeket szerzett iskolateremtő tevékenységével, melynek során olyan szakembergárda nőtt fel irányítása alatt, amely alkalmassá tette a korábbi koordinációs feladatokat ellátó szervezet kutató-fejlesztő intézetté történő fejlesztését. Ez 2007-ben történt, amikor is elindult az EU 2007-2013 időszakra vonatkozó fejlesztési terve és ebben az NIIF Intézet jelentős projektekre nyert támogatást.

Hosszas előkészítés után, 2009 nyarán aláírták az NIIF által végrehajtandó TIOP, KMOP és TÁMOP kiemelt programok támogatási szerződéseit, ezzel a fejlesztési projektek hivatalosan is megindultak. A több mint 4 milliárd Ft együttes értékű TIOP és KMOP projektek az NIIF infrastruktúra jelentős megújítását célozzák, míg a TÁMOP projekt a kapcsolódó menedzsmentrendszerek és alkalmazások kifejlesztését tartalmazza.

Nagy Miklós emellett a Hungarnet Egyesület és a Magyar Internet Társaság főtitkára, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alelnöke.

Külön említést érdemel az a fáradhatatlan munka, melynek eredményeként hosszú évek óta a hazai szakmai közéletnek talán a legfontosabb rendezvénye a vezetésével szervezett Networkshop konferenciák. Nagy Miklós rendkívüli szerepvállalása nélkül – melyért korábban Neumann-díjban részesült – az NIIF Program helyzete mind az infrastruktúra fejlettségét, mind a szolgáltatások sokrétűségét és színvonalát, mind pedig az alkalmazói kör nagyságát és az alkalmazások sokféleségét tekintve mélyen elmaradna a mai jellemzőktől.

A HUNGARNET DÍJ méltó kezekbe került.