NWS konferencia előadásainak listája

A konferencia Program Bizottsága által elfogadott előadások listája:

Előadó Intézmény Előadás címe
Farkas István KIFÜ-NIIFP A HBONE 2016. évi fejlesztési eredményei
Barta Péter Alcatel-Lucent Magyarország Kft. FlexGrid WDM rendszerek – gyakorlati bevezetés szempontjai
Dr. Bálint Lajos KIFÜ-NIIFP Kutatói hálózatok és e-Infrastruktúrák egy bonyolult világban
Dr. Molnár Bence BME Építőmérnöki Kar Rendszerharmónizáció a BME Építőmérnöki Karán
Dr. Molnár Tamás DE, ISZK H5P a webportálokon és e-learning kurzusokban használható multimédiás keretrendszer
Balla Tamás EKE kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál
Kocsisné Dr. Baán Mária ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum MOOC-on innen és MOOC-on túl
Vágvölgyi Csaba Debreceni Egyetem Learning Analytics a Moodle LMS-ben
Kálmán Viktor BME IK Integrált feladat-ellenőrző és oktató rendszer
Racsko Réka; Lengyelné dr. Molnár Tünde EKF Összehasonlító elemzés a digitális átállás stratégiai beágyazottságáról
Török Péter Mozaik Kiadó Kft. Integrált oktatási platform: tanteremtől az otthoni tanulásig, tanulói eszközök szerepe a tantermi oktatásban
Geist Éva BME IIT CIRCLE – Felhő alapú oktatás- és kutatástámogató rendszer
Dr. Timár Adrienn SZTNH Nemzetközi Szerzői Jogi Osztály Szerzői jogi kalauz az oktatás digitálisabbá tételéhez figyelemmel az új európai trendekre
Espán Edina; Nehézy Sándorné ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum E-learning az LMS-en túl
Göncziné Kapros Katalin EKE Fókuszban a STEM oktatás
Dr. Antal Péter EKE Médiainformatika intézet Innovációs lehetőségek az általános iskolai olvasás-fejlesztésben.
Gerencsér Judit; Kovácsné Garamszegi Marianna; Dr. Sándor Viktória Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára A megújuló országos bírósági könyvtári rendszer a bírósági ítélkező munka támogatásában
Horváth Zoltánné Marcsi T-Systems Magyarország Zrt. A tudományok és a könyvtárak digitális hálózati konvergenciája
     
Kecskeméti Gergely; Rózsa Dávid SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtára Könyvtár-statisztikai dilemmák a digitális korban
Horváth Ádám Magyar Nemzeti Múzeum Személynevek a szemantikus térben
Payer Barbara MTA Könyvtár és Információs Központ A megújuló online folyóiratkiadás. Tudásmegosztás, együttműködés, automatizálás
Bánki Zsolt Petőfi Irodalmi Múzeum A személynévtér építés szakmai kritériumai. Források és adathitelesség kérdése, adateltérések kezelése
Fűkőné Herceg Helga; Fülöp Endre Csorba Győző Könyvtár Hallgass könyvet! Hangoskönyv-ajánló terminál a Csorba Győző Könyvtárban.
Maróthy Szilvia ELTE BTK ITDI A tudományos elektronikus szövegkiadások katalógusa
Puskás Nikoletta SZTE Klebelsberg Könyvtár Információs grafika a könyvtárban
Németh Márton Monguz kft- DE Informatikai Tudományok Doktori Iskola A kurrens könyvtári e-könyv és e-hírlap szolgáltatások európai szintű kihívásai skandináv esettanulmányokon keresztül
Ambrus Attila József; Szalai László PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Digitália – E-könyvtár a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban
Szakadát István BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Együttműködés a nemzeti névterekkel
Mátyás Melinda; Virág, Gabriella Nikolett ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PhD értekezések a felhőben: Elektronikus formátumú disszertációk kezelése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
Dér Ádám EISZ Titkárság, MTA KIK A COMPASS adatbázis új verziójának fejlesztése
Morvai Laura; Novák Ildikó DEENK Betekintés a Magyar Repozitóriumi Körkép 2017 kutatás első eredményeibe
Mohay Anikó Petőfi Irodalmi Múzeum KOHA integrált könyvtári szoftver használata a DigiPhil projektben
Dr. Czeglédi László Eszterházy Károly Egyetem Digitális repozitóriumok szerepe adaptív tanulási környezetek támogatásában
Dr. Pjeczka Etelka MineLight Kft. A szabadalmi információ a kutatás, fejlesztés és az innováció szolgálatában
Micsik András MTA SZTAKI Besúgók és provokátorok – történelmünk kutatása kapcsolt adatokkal
Kristóf Ibolya MTA NYTI A magyar nyelv nagyszótárának forrás- és névjegyzéke
Petró Leonárd DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Belső kommunikáció updated – innovációk a Debreceni Egyetem könyvtárában
Sz. Fejes Ildikó Magyar Nemzeti Múzeum F@IMP 2.0. Nemzetközi múzeumi multimédia fesztivál a digitális korban.
Hubay Miklós Péter; Horváth Ádám SZE Egyetemi Könyvtár A BIBFRAME új keretei 2017-ben
Simon András; Fülöp Endre; Lengyel Mónika Monguz KFT Rekord vagy háló – tudásreprezentációs eszközök névtérépítéshez
Ungváry Rudolf OSZK A névterek filozófiai–szerkezeti jellemzői
Dr. Nagy Elemér Károly; Fonyó Istvánné BME OMIKK A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (elektronikus) szakfolyóirat áttérése Mason platformról Open Journal Systems 2 platformra
Haász Antal; Payer Barbara MTA Könyvtár és Információs Központ A Primo szolgáltatásainak fejlesztése új technológiai eszközök segítségével az MTA Könyvtár és Információs Központban
Szabó Zsuzsa DEENK Kutatási adatkezelési szokások feltérképezése a Debreceni Egyetemen
Molnár Sándor SZTE Klebelsberg Könyvtár 3D-s kísérletek a Szegedi Klebelsberg Könyvtárban
Gyuricza Andrea MTA KIK HUNMARC helyett MARC 21: az első év tapasztalatai
Korpásné Szűcs Melinda; Hamza-Vecsei Tímea DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Ticketing rendszer adaptálása könyvtári környezetben – tapasztalatok a DEENK-ben
Vass Anna Johanna MMA Az RDA szótárai. Szemantikus elemkészletek a bibliográfiai leíráshoz
Gulyás Enikő EKE IKT-eszközökkel támogatott biblioterápia a könyvtárak szolgáltatási rendszerében
Köpösdi Zsuzsa; Magyari Tamásné DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Oktatástámogatás elemei és módszerei a DEENK-ben
Fazekas Andrea Richter Gedeon Nyrt. A tájékoztatás régimódi professzionális technikái avagy miért hagytuk elgurulni a hógolyót
Dr. Lábody Péter; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala „Nesze, fogd meg jól!”- Könyvtárak az uniós reformok biztosította lehetőségek küszöbén
Dr. Máray Tamás KIFÜ-NIIFP Vi-SEEM – virtuális kutatási infrastruktúra
Szalai László NYME INGA Docker, klaszter pár óra alatt
Takács Ákos PTE Könyvtár és Tudásközpont Docker tapasztalatok: problémák, küzdelem és sikerek
Wágner Ferenc KIFÜ Pacemaker alapú HA szervervirtualizáció
Balogh Attila KIFÜ-NIIFP A megújult Videotorium háttérinfrastruktúrája
Bajnok Kristóf; Bohán Zoltán; Tóth-Abonyi Mihály MTA SZTAKI eduID alapú Office 365 szolgáltatás a Szegedi Tudományegyetemen
Csóka-Jaksa Helga; Szalai László PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Egyenlősdi a könyvtárban – a Kalibra beosztás kezelő szoftver bemutatása
Frank Tamás Wigner Fizikai Kutatóintézet Folyamatos fejlesztés, folyamatos üzemeltetés GitLab segítségével
Kiss Zoltán KIFÜ Az európai lézer infrastruktúra integrációja
Dr. Gál Zoltán DE, Szuperszámítógép (HPC) központ Szuperszámítógép gyártási technológiák statisztikai elemzése
Dr. Máray Tamás NIIF PRACE 2
Dr. Király Roland; Bózváry Bence; Balla Tamás; Király Sándor EKE 3D modell alapú statisztikai lekérdező nyelv és futtató környezet parametrikus lekérdezések futtatására
Pető Gábor; Kacsuk Péter Imre MTA Wigner Adatközpont Az MTA Cloud és használata
Prof. Kacsuk Péter Imre MTA SZTAKI Tudományos alkalmazások skálázhatósága az MTA Cloudon
Estók Dániel BME IK Setty – grafikus konfiguráció menedzsment felhőben
Ludmány Balázs BME Oktatási felhő Rassberry Pi klienssel
Dr. Fulajtár Pál FOOLY STÚDIÓ Kft. Hivatalos iratok elektronikus kézbesítésének problematikája
Bajnok Kristóf MTA SZTAKI eduID – Felhasználókezelés szövetségben
Frank Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont samlidp.io – eduID anyaintézmény a felhőben
Rigó Ernő MTA SZTAKI Beszámoló a Huncert 2016 évi fejlesztéseiről
Dr. Fulajtár Pál FOOLY STÚDIÓ Kft. Felkészültünk?
Kadlecsik József MTA Wigner FK Konfiguráció menedzsment ansible segítségével
Ormos Pál MTA SZTAKI Hálózati eszközregisztrációs rendszer bevezetése az MTA SZTAKIban
Horváth Gábor ELTE Dinamikus önszerveződő hálózatok
Horváth Gábor ELTE Makett 1:1 méretarányban – az Arduino projekt
Kovács Csaba István DUE Node-RED platform független fejlesztő rendszer bemutatása
Csillag Tamás külső előadó Hogyan készítsünk távvezérelhető termosztátot és mi ennek a technológiai alapja?
Dr. Gál Zoltán DE, Szuperszámítógép (HPC) Központ Ipari kommunikációs technológiák IoT integrációja
Dr. Molnár András; Lovas István (Ea.) ÓE Neumann János Informatikai Kar IoT rendszerek néhány kiemelt tervezési kérdése