NWS2020 Összefoglaló

nws2020

ORSZÁGOS ONLINE INFORMATIKAI KONFERENCIA

SZEPTEMBER 2 – 4.

Mottó: „Esélyeink és kihívásaink a digitális transzformáció világában”

Immár huszonkilencedik éve jelenti a magyarországi kutatási, felsőoktatási, köznevelési, valamint közgyűjteményi közösségek, de egyúttal a hazai informatikai szektor szereplői számára is az év kiemelkedő szakmai eseményét az ITM, a Digitális Jólét Program és a HUNGARNET Egyesület együttműködésében megrendezett NETWORKSHOP konferencia.

Az idei rendezvény a szervezők számára is rendkívüli kihívást jelentett, ugyanis hagyományosan a húsvéti oktatási szünetre tervezett eseményt a pandémiás helyzetre való tekintettel el kellett halasztani abban a reményben, hogy az őszi iskolakezdésre a jelenlétes konferencia megtartható lesz. A szervezőket a résztvevők egészségvédelme, mint elsődleges szempont azonban óvatosságra intette, és ezért változatlan tartalommal az online térben történő megrendezés mellett döntöttek.

A rendezvényeken elhangzó előadások a digitális infrastruktúrák, elsősorban az adathálózatok és arra épülő alkalmazásaik terén elért fejlesztési eredményekről és alkalmazási tapasztalatokról adtak szinte teljes körű áttekintést a 3 nap alatt, de – a konferencia támogatóinak részvételén keresztül – betekintést engedtek a magyarországi IT ipar legújabb eredményeibe is. A konferencia egyúttal fórumot biztosított a fejlesztők és alkalmazók közötti tapasztalatcserére, a nemzetközi fejlődési trendek és fejlesztési irányok áttekintésére, az ezekhez illeszkedő itthoni tervek megvitatására is.

A NETWORKSHOP 2020 elsősorban tartalmi vonatkozásban új arculattal jelent meg. A  digitális transzformáció kibontásával a konferencia hagyományos struktúráját megújítva, a rohamléptekkel fejlődő digitalizáció új komponenseinek bemutatásával igyekszik elérni azt a célt, hogy széles körben ismertté tegye a legújabb fejlesztési irányokat, így megismertesse a hallgatósággal a nemzetközi trendeknek megfelelően egyre jelentősebb e-Infrastruktúra komponenseket (cloud, szuper-számítástechnika, tárolási infrastruktúra stb.), valamint ezek új alkalmazásait (kollaborációs és adat-infrastruktúrák, tárgyak internete, stb.) is. Mára a digitalizáció végérvényesen kilépett az egyetemi kutatói laborokból, könyvtárakból, és a mindennapi élet részévé vált az agráriumtól az energetikán át, az autógyártásig. Az idei NETWORKSHOP konferencia szekció-előadásai éppen a hálózati kutatás eredményeinek más ágazatokban való hasznosításához kapcsolódnak.

A konferencia szakmai programjának összeállításakor a fenti célok eléréséhez illeszkedő teljesen új szekcióstruktúra került kidolgozásra a digitális transzformáció jegyében:

Kiemelt témák:

  • A felsőoktatás, köznevelés és a közgyűjtemények digitális transzformációja
  • Digitális és hálózati ökoszisztémák a kutatásban
  • A tudományos munka és az infrastruktúra szimbiózisa a felhőben

További témakörök:

I. Hálózat és technológia
Szupergyors Internet; MI; 5G; Felhőtechnológiák; Számítási kapacitás.

II. Digitális infrastruktúrák
Szuperszámítástechnika (HPC); A kutatási IKT infrastruktúrák nemzetközi trendjei, európai együttműködés; Digitális ökoszisztémák; Research & Open Science WS; DOS; Együttműködési platformok.

III. Közgyűjteményi átalakulás
Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások; Felhőtechnológiák a közgyűjteményi digitalizálásban; Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép 2020; Digitális közgyűjteményi stratégia; Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás; Online tartalom kataszter.

IV. Tudomány- és kutatástámogatás
Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa; Nyílt tudomány; Kutatási adatok kezelése: gyűjtés, mozgatás, tárolás, feldolgozás; Felhőtechnológiák az oktatásban és kutatásban; Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat; Amatőr és hobbi résztvevők a kutatásban (citizen science); Kutatási folyamatok digitális támogatása; Intelligens egyetem (smart university); Big Data; A digitális ökoszisztéma új indikátorai; Virtuális laborok.

V. Az oktatás informatizálása
Mélytanulás; MI az oktatásban; A tanulási folyamat támogatása digitális közgyűjteményi tartalmakkal; Intelligens tanulási környezet; Tanulási menedzsment rendszerek.

VI. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései
FinTech; Bionika, e-sport, egészségügyi digitális és informatikai kihívások és megoldások; Tudásalapú gazdaság; A digitális gazdaság és társadalom mérési módszertanának és tartalmának megújítása; Automatizáció; Kiberbiztonság; Interoperabilitási elvárások, szabványok; Intelligens biztonság.

Már hagyományosnak mondható, hogy az NETWORKSHOP konferenciák a digitálizációért és a digitális innovációért felelős állami vezetők védnökségét élvezhetik: az NWS 2020 fővédnöke prof. Dr. Palkovics László, az ITM minisztere; elnöke: prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora; védnökei: Dr. Solymár Károly Balázs, az ITM Digitalizációért felelős h. államtitkára; Dr. Gál András Levente, a DJP szakmai vezetője; Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET elnöke.  

A program során a 102 előadást 6 tematikus szekció keretében ez évben is több mint 300 résztvevő hallgathatta meg. A konferenciát megelőzően négy tutoriál megtartására került sor, míg az első nap délutánján négy miniworkshopon cserélhettek eszmét a résztvevők.

Az előadások anyagából opcionálisan – az előadók igénye szerint – elektronikusan publikált (Open Access) konferenciakötet készül. A kötetben megjelenő közlemények az MTMT-ben tudományos könyvrészlet/konferenciaközleményként rögzíthetők.

A NETWORKSHOP konferencia fontos szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatok szempontjából, a külföldön is ismert és elismert HUNGARNET/NIIF Program munkák értékelésében, a következő időszak fejlesztési lépéseinek megalapozásában is. Ugyancsak kiemelkedő fontosságú a rendezvény a hazai kutatási-oktatási-közgyűjteményi szféra több mint 2 millió! hálózati alkalmazói közössége számára rendelkezésre álló európai színvonalú hazai digitális infrastruktúra továbbfejlesztésében, valamint az itthoni munkák irányai szempontjából oly fontos nemzetközi kapcsolatok bővítésében is.

szponzorok