NWS2021 Előadások

# Szerző(k) Cím Szekció
26 Farkas István A HBONE 2020. évi fejlesztési eredményei 1.1
30 Horváth Gábor Az informatikai infrastruktúra monitorozása és felügyelete 1.1
24 Fulajtár József Cisco DevNet – a way to automation & AI 1.2
46 Csernok Gábor – Barta Péter 5G Képes Hálózatok Kihívásai 1.3
77 Mácz Ákos 5G-re épülő innovatív megoldások Magyarországon 1.3
48 Ónodi-Kiss Zoltán A KIFÜ digitalizációt támogató szolgáltatásai, WDC új gépterem kialakítása és kiszolgáló infrastruktúra (C4E) fejlesztése 1.5
3 Gál Zoltán Összeköttetés alapú adatátviteli forgalom típusok azonosítása  mesterséges intelligenciával szuperszámítógép környezetben 2.1
10 Kacsuk Péter – Ormos Pál Az MTA Cloud kutatási infrastruktúrától az ELKH Cloud projektig 2.1
11 Ormos Pál – Dr. Kertész Gábor Gépi tanulás az ELKH Cloudon 2.1
13 Pintér Ádám – Ormos Pál Bintonságtechnikai megfontolások az ELKH Cloud WDC ágában 2.1
14 Mező György – Ormos Pál Referencia architektúrák a gyakorlatban és szerepük a felhasználók támogatásában 2.1
20 Rigó Ernő – Ormos Pál Biztonságtechnikai megoldások az ELKH Cloud SZTAKI ágában 2.1
21 Rigó Ernő – Pintér Ádám – Ormos Pál Az ELKH Cloud kapacitásának bővítése 2.1
22 Farkas Attila – Lovas Róbert – Ormos Pál Referencia architektúra koncepció és megvalósítása az ELKH Cloudon 2.1
23 Lovas Róbert – Emődi Márk – Ormos Pál A felhő orkesztráció elméleti és gyakorlati kérdései: hogyan növelhető a megbízhatóság? 2.1
40 Maulis Ádám – Szánthó Lénárd ELTE új HPC rendszerének tervezése, építése, lehetőségei 2.1
51 Kiss Zoltán A KIFÜ HPC és MI fejlesztései 2.1
17 Mohácsi János KIFÜ nemzetközi együttműködései és projektjei 2.2
83 Máray Tamás HPC Kompetencia Központ 2.2
87 Héder Mihály – Ormos Pál Megakad a torkunkon a metaadat 2.6
88 Héder Mihály – Ormos Pál eduGAIN Reporting – vizuális állapotjelentés az eduGAIN föderáció tagjairól 2.6
37 Csóka-Jaksa Helga – Bedő Árpád A TÉR megújítása a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban 3.1
64 Lendvay Miklós A könyvtári együttműködés informatikai támogatása: adatmodell, workflow, rendszerfelépítés 3.1
84 Mészáros Tamás Digitalizálás megújítása az Országos Széchényi Könyvtárban 3.3
85 Matolay Katalin – Csirmazné Rezi Éva Az új kötelespéldányrendelet 3.3
86 Rényi Mátyás Attila A Mikes Kelemen Program működése és megújult szolgáltatási felülete 3.3
15 Csík Tibor  A könyvtárak az új digitális világban 3.4
33 Békésiné Bognár Noémi Erika – Nagy Andor A könyvtári szolgáltatások átalakulása és fejlesztése a pandémia idején 3.4
63 Lábody Péter  Könyvtári digitalizáció egy új lehetőség kapujában 3.4
7 Ungváry Rudolf A „földrajzi személyi” hungarikum A magyar kultúrában szerepet játszó személyek születési, életrajzi és halálozási helyeinek területi szórása a világban 3.5
8 Ilácsa Szabina Hogyan lesz a házi szabályzatból alkalmazásprofil? 3.5
47 FarkasKatalin – Nagy Dóra  Speciális dokumentumok és tartalmak  – speciális metaadatszerkezetek: Muzeális tartalmak és kéziratok repozitálása a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárában 3.5
4 Németh Márton  A COVID járvánnyal kapcsolatos webarchiválási tevékenységek – nemzetközi és hazai körkép 3.6
5 Drótos László  Drótos László: A közösségi média archiválásának nehézségei 3.6
9 Mátyás Melinda  Magyarországi adatbázishasználat a számok tükrében – különös tekintettel a magyar e-könyves adatbázisokra és 2020-tól tartó járványügyi helyzet hatására 3.6
52 Garamvölgyi László  A zárt ajtók mögött 3.6
19 Biszak Sándor – Biszak Előd  Digitális bölcsészet a gyakorlatban, az ARCANUM mesterséges intelligencia fejlesztései 3.7
49 Káldos János  A referencia modellek alkalmazása egy koraújkori dokumentumtípus esetében (Esettanulmány) 3.7
31 Kalcsó Gyula  Born digital workflow tervezése a PIM Digitális Bölcsészeti Központjában 3.8
41 Szűcs Kata Ágnes – Mihály Eszter Automatikus kézírás-felismertetés Kiss József levelezésén 3.8
53 Mihály Eszter – Cséve Anna A digitális szövegkiadások nehézségei és lehetőségei a közgyűjteményekben 3.8
59 Fellegi Zsófia Digitális filológiai korpusz mint Big Data? Szövegstatisztikai és nyelvelemző vizsgálatok TEI XML fájlokon. 3.8
34 Smrcz Ádám  Teaching Digital Humanities on Digital Platforms 3.9
36 Horváth Péter – Kundráth Péter- Palkó Gábor  Magyar líra a „távoli olvasás” horizontján: az ELTE Verskorpusz fejlesztése 3.9
43 Bajzát Tímea Borbála – Szemes Botond – Szlávich Eszter A magyar regény korpusza és a „távoli olvasás” 3.9
45 Sebestyén Ádám  Prozopográfiai adatbázis-fejlesztés 3.9
55 Timár Mária – Bajzát Tímea Borbála – Palkó Gábor A szerzői „ujjlenyomat” stilometriai koncepciója Jókai Mór prózájának szövegterében 3.9
60 Kiss Margit – Palkó Gábor – Szakács Béla Benedek  Szöveghasonlósági vizsgálatok automatizálása 3.9
16 Mohácsi János  Tudomány támogató e-infratruktúrája – EOSC 4.1
27 Sárközi-Lindner Zsófia – Indig Balázs  A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium internetes újságcikk-kereső és archiváló szolgáltatása 4.11
75 Rakyta Péter  A magyar társadalom informatikai tájékozottságának növelése 4.11
80 Géczi Gábor – Dénes Ferenc Sport, Technológia, Innováció – Hogyan tovább a magyar sportban az extenzív fejlesztési szakasz után? 4.11
12 Kilián Zsolt – Lencsés Ákos – Margit István Open access folyóirat- és könyvkiadás könyvtári támogatása egyetemi környezetben. A Ludovika Egyetemi Kiadó és az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár együttműködése 4.2
38 Fazekas-Paragh Judit  National Initiatives of Open Science in Europe (NI4OS-Europe) általi fejlesztések a gyakorlatban 4.2
2 Holl András  Intézményi, támogatói szabályozások kialakítása a nyílt tudomány kutatási adatkezelési céljaihoz 4.3
18 Bilicsi Erika – Virág Gabriella  Kutatási adatok hivatkozhatóságának biztosítása a tudományos teljesítmény mérésének szolgálatában 4.3
28 Zeller Rozália – Hoczopán Szabolcs – Dr. Nagy Gyula Kutatási adatkezelést támogató szolgáltatás a Szegedi Tudományegyetemen 4.3
32 Molnár Tamás  Mesterséges intelligencia és csevegőrobotok alkalmazása az oktatásban 5.2
29 Dr. Kokas Károly – Várnai-Vígh Adrienn  Tömeges könyvtári felhasználóképzés távoktatási formában az SZTE Klebelsberg Könyvtár e-learning platformján 5.3
44 Fülöp Tiffany – Nagy Gyula Az online oktatás könyvtári támogatása a Szegedi Tudományegyetemen 5.3
65 Lengyelné dr. Molnár Tünde A könyvtár tanulás-támogató szerepe a 21 századi században 5.3
42 Racsko Réka – Révész László Egy módszertani megújulás digitális aspektusai a köznevelésben 5.4
54 Szommer Katalin – Sárközi Réka Parametrikus modellezés oktatása online térben 5.4
58 Dr. Prantner Csilla – Csernai Zoltán A pedagógus továbbképzés tapasztalatai a Komplex Alapprogram Digitális alapú alprogramjában 5.4
61 Göncziné Kapros Katalin  Innovációk a Komplex Alapprogramban a digitális kultúra fejlesztéséhez 5.4
62 Antal Péter Távoktatási tapasztalatok, pandémia idején, az Eszterházy Károly Egyetemen, a Komplex Alapprogram tükrében 5.4
72 Frész Attila A Digitális Névjegy Rendszer lehetőségei, avagy az iskolai digitális kompetencia fejlesztése 5.4
74 SörényEdina  A digitális kompetenciafejlesztés új eszköze: a DigKomp rendszer 5.4
39 Csernai Zoltán  A MOOC platformok összehasonlító elemzése 5.5
56 Négyesi Péter  Elektronikus tanulási környezetek pro és kontra érvei az adaptivitás szemszögéből 5.5
57 Papp Gyula – Vágvölgyi Csaba E-learning eszközhasználati szokások a Debreceni Egyetemen 5.5
69 Szilágyi Ádám  Adatalapú döntéshozatal az intézmények szintjén: lehetőségek és lépések 5.6
35 Király Zoltán  A veszélyhelyzeti távoktatás gyakorlati tapasztalatai a Debreceni Egyetemen 5.7
68 Perényi Petra Panna  „Mitől válnak okossá az egyetemek?” – Egyetemek a XXI. században 5.7
67 Loboda Zoltán  Networkshop 2021 – Digitális kompetenciafejlesztés szakpolitikai perspektívái 5.8
70 Horváthné Felföldi Helga  A Digitális Jólét Nonprofit Kft. keretében megvalósult GINOP-6.2.5 – VEKOP-19-2019-00001 „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” c. projekt eredményei 5.8
71 Salomvári György  Adatvezérelt oktatási rendszerek 5.8
78 Bürger Dóra  A hazai elektronikus bankolás fejlődése, 2021. évi új szabályozások és az azonnali fizetési rendszer továbbfejlesztése mentén 6.1
79 Dénes Ferenc – Oláh Nóra  Ne légy Dagi Pasi – Itt a DigiTesi! – Az iskolai testnevelés és szabadidősport digitális támogatása 6.2
73 Jankó Tamás  Digitális Munkaerő Program és a technológiai innovációk, avagy mi lesz a munkánk 2030-ban? 6.3
82 Kocsis Dávid  A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség megalakulása és működése 6.3
76 Ulicsák Ádám  Európai kezdeményezések a digitális fogyasztóvédelem területén (DSA, DMA bemutatása) 6.4
6 Horváth Gábor  Álhírek elleni védekezés az online térben 6.6
25 Ács György  Automatizálás a fenyegetések vadászatában 6.6
50 Koczka Ferenc OSINT technológiák és alkalmazási lehetőségeik a felsőoktatási rendszerek ellen 6.6
66 Rigó Ernő – Ormos Pál HunCERT 2020, Zoom és egyéb ingyenes videokonferencia rendszerek adatvédelmi kérdései 6.6
89 Kiss Bence  Felhő a földön == köd?  
90 Hegyi-Füstös István  Linux alapú levelezésből O365-be – 2 év migráció tapasztalatai  
91 Bolya Mátyás  A Zenetudományi Intézet digitális archívum koncepciója az oktatás és a tudomány szolgálatában  
92 Pálinkás Szabolcs  ELTE: Távoktatás bevezetése – Előadói termekből, Microsoft Teams csoportok lettek  
93 Kadlecsik József  Az XDP és a flowtables mire jó (és mire nem)?