NWS2021 Szekciók

Fókuszpontok
A felsőoktatás, a kutatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja
Digitális módszerek a bölcsészeti és társadalomtudományokban
Műszaki aspektusok
A köznevelési szféra digitális transzformációja
 
Szekciók és témakörök
I. Hálózat és technológia
1.1 Szupergyors Internet
1.2 MI
1.3 5G
1.4 Felhőtechnológiák
1.5 Számítási kapacitás
 
II. Digitális infrastruktúrák
2.1 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások
2.2 A kutatási IKT infrastruktúrák nemzetközi trendjei, európai együttműködés
2.3 Digitális ökoszisztémák
2.4 Research & Open Science WS
2.5 DOS
2.6 Együttműködési platformok
 
III. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja
3.1 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások
3.2 Felhőtechnológiák a közgyűjteményi digitalizálásban
3.3 Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép 2020
3.4 Digitális közgyűjteményi stratégia
3.5 Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás
3.6 Online tartalom kataszter
3.7 A digitális bölcsészet és társadalomtudomány fokozott színre lépése
3.8 Digitális Bölcsészeti Platform
3.9 Digitális bölcsészet az ELTE-n
 
IV. Tudomány- és kutatástámogatás
4.1 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa
4.2 Nyílt tudomány
4.3 Kutatási adatok kezelése: gyűjtés, mozgatás, tárolás, feldolgozás
4.4 Felhőtechnológiák az oktatásban és kutatásban
4.5 Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat
4.6 Amatőr és hobbi résztvevők a kutatásban (citizen science)
4.7 Kutatási folyamatok digitális támogatása
4.8 Intelligens egyetem (smart university)
4.9 Big Data
4.10 A digitális ökoszisztéma új indikátorai
4.11 Nemzeti Laboratórium programok
 
V. Az oktatás informatizálása
5.1 Mélytanulás
5.2 MI az oktatásban
5.3 A tanulási folyamat támogatása digitális közgyűjteményi tartalmakkal
5.4 Intelligens tanulási környezet
5.5 Tanulási menedzsment rendszerek
5.6 Központi oktatási infrastruktúrafejlesztések
5.7 Digitális átállás, de most – a járvány hatása
5.8 Nemzeti tervek és programok integrációja: a DJP oktatási programja
5.9 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései
 
VI. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései
6.1 FinTech
6.2 Bionika, e-sport, egészségügyi digitális és informatikai kihívások és megoldások
6.3 Tudásalapú gazdaság
6.4 A digitális gazdaság és társadalom mérési módszertanának és tartalmának megújítása
6.5 Automatizáció
6.6 Kiberbiztonság
6.7 Interoperabilitási elvárások, szabványok
6.8 Intelligens biztonság – archiválás és adatvédelem