NWS2022 Előadások

A 2022. évi NWS előadásai.

Témakör Hálózat és technológia
1.01. Farkas István: A HBONE 2021. évi fejlesztési eredményei
1.01. Dr. Gál Zoltán-Dr. Tóth Erzsébet: Kommunikációs hibaarány hatásának  tartalom szintű elemzése neurális hálózattal / Neural network based analysis of the effect of  communication error rates to the content meaning
1.02 Boa László: Negatív tapasztalatok feldolgozása, megtárgyalása (MI)
1.03. Mácz Ákos: Hazai és nemzetközi 5G-re épülő jó gyakorlatok
1.04. Molnár Péter: KIFÜ felhő és a testre-szabott/egyedi szolgáltatások
1.04. Barta Péter: Mesterséges intelligencia és gépi tanulási algoritmusok a kibervédelmi megoldásokban – DDoS Security, Nokia Deepfiel
1.05. Kiss Zoltán: Érkezik a Komondor, továbbfejlesztés és távlati tervek
Témakör Digitális infrastruktúrák
2.01. Kacsuk Péter: Az ELKH Cloud Projekt eredményei
2.01. Pintér Ádám-Kacsuk Péter: Az ELKH Cloud WDC telephelyének szolgáltatásai
2.01. Rigó Ernő-Kacsuk Péter: Az ELKH Cloud SZTAKI telephelyének szolgáltatásai
2.01. Farkas Attila-Kacsuk Péter: Horovod referencia architektúra mélytanulási alkalmazások támogatására
2.01. Mező György-Kacsuk Péter: Magasszintű felhasználói támogatás az ELKH Cloudon
2.01. Lovas Róbert-Kacsuk Péter: Az ELKH Cloud jövőképe és együttműködés hazai és nemzetközi projektekkel
2.01. Antal Péter: A mesterséges intelligencia kihívásai  a XXI. század társadalmára
2.02 Mohácsi János: Trendek a nemzetközi és hazai azonosítási architektúrákban
2.02. Nagy Gyula: Nemzetközi kitekintés a felsőoktatási könyvtárak világára: a EUGLOH könyvtári workshopja
2.02. Jobbágy László: Diszruptív technológia határterületek, új technológiák és mi dolga az államnak mindezekben.
2.04 Lencsés Ákos: A nyílt tudomány pénzügyi vonatkozásai
2.04. Juhász Attila: The relationship of Hungarian higher education researchers/educators with open access and predatory journals
2.04. Fazekas-Paragh Judit: Nemzeti Open Science Kezdeményezések Dél-Kelet Európában
2.04. Barta Attila-Katona Dávid-Ozogány Katalin-Bán Miklós-Kerekes Viola-Barta Zoltán: Mesterséges intelligencia a vadlovakért
2.04. Hegedűs István: A második világháborús hadifoglyok és internáltak újbóli „hazatérése”
2.04. Szerényi Ildikó: Indexelés mesterséges intelligencia és önkéntesek bevonásával
Témakör A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja
3.01 Sándor Ákos: Adatvizualizáció a könyvtári statisztikában
3.01 Nagy István: A Corvina rendszer bővítése a DEENK-ben
3.01 Fülöp Tiffany-Molnár Tamás-Hoczopán Szabolcs: Open Monograph Press e-könyvplatform a Szegedi Tudományegyetemen
3.01. Mészáros László-Herczeg Zsolt: DACP (Data Consolidation Platform)
3.01. Nagy Andor-Békésiné Bognár Noémi Erika: Megújuló könyvtári statisztika: az egységes adatstruktúra és a korszerű megjelenítés kialakításának útján
3.01. Csirmazné Rezi Éva: Nemzetközi kiadványazonosítók és kötelespéldányok kezelése az OSZK OKP (Országos Könyvtári Platform) rendszerében
3.03. Bor Balázs: Szolgáltatásközpontú digitális gyűjteményszervezés a DEENK-ben
3.03. Babocsay Gergely: Az európai természettudományi gyűjtemények digitális integrációja: határ a csillagos ég
3.03. Kukár Barnabás Manó: Robotok vagy kézművesség? Egy digitalizáló központ szervezése a gyakorlatban
3.04 Szabó Dóra-Dani Erzsébet: Magyarországi regionális könyvtárak olvasóvá nevelés stratégiája a közösségi média hozzájárulásával
3.04 Csapó Noémi-Dani Erzsébet: APPropó fejlődés: A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár mobilapplikációja
3.04 Dancs Szabolcs: Könyvtárak átalakuló szerepkörben – a bibliográfiai számbavételről szóló 2021-es firenzei konferencia üzenete(i)
3.04 Ilácsa Szabina: Az RDA-HU munkacsoport munkájának átalakítása 3R projekt tükrében
3.04. Bódog András: A nyílt archívumi információs rendszer (OAIS) szabvány honosítása
3.04. Mészáros Tamás: Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája
3.04. Gárdos Judit-Micsik András-Martin Dániel-Marx Attila-Pataki Balázs-Siket Melinda-Egyed-Gergely Júlia-Horváth Anna-Meiszterics Enikő-Vajda Róza: Szociológia, kutatási adatok, mesterséges intelligencia: lehetőségek és tapasztalatok
3.05 Simon András: Integrált könyvtári rendszerek tranzakciós rekordjainak vizsgálata, a könyvtári állomány digitalizálásának tervezésekor.
3.05 Hegedűs István-Bánki Zsolt: Hiába Rázom, mégis Tiszalök. A Magyar Nemzeti Levéltár komplex, heterogén forrásból épített, egységes földrajzi név authority állományának elkészítése
3.05. Farkas Katalin: Centenáriumi média-adattár és virtuális kiállítás létrehozásának tanulságai az SZTE Klebelsberg Könyvtárban
3.06 Tóth Máté-Héjja Balázs: Webshop indítása közkönyvtári környezetben
3.07. Kalcsó Gyula: Ne csak útra csomagoljunk! Miért fontos a csomagolás a digitális megőrzésben?
3.07. Dióssy Anna Laura-Alföldi István: Digitálisan született  kutatási anyagok megőrzése: a relációs adatbázis mint born-digital objektum
3.07. Németh Márton: Az OSZK Webarchívum nemzetközi kapcsolatai – International relations of Web Archive of National Széchényi Library
3.08 Maróthy Szilvia-Seláf Levente-Vigyikán Villő: Régi magyar verskorpusz összeállítása stilometriai és számítógépes metrikai kutatásokhoz
3.08. Molnár Dániel-Dani Erzsébet: Robotok a könyvtárban: Hogyan válhat a robotika a könyvtári mindennapok részévé?
3.08.01. Szűcs Kata Ágnes: Kéziratos források mediális transzformációinak lehetőségei a közgyűjteményekben
3.08.01. Varga Emese-Makkai Csilla: “Ki a fenének kell collstok?” A digitális szöveg rejtett mértékegységei
3.08.01. Szentkereszti Máté: Tudásáramlás: Az adatbázis-építés munkafázisai egy történeti – interdiszciplináris kutatásban
3.08.01. Mihály Eszter: Mi az a dHUpla? (A Digitális Bölcsészeti Platform bemutatása)
3.08.02 Bolya Mátyás: Kéziratos dallamlejegyzések feldolgozása MI-vel támogatott digitális környezetben
3.08.02 Szatucsek Zoltán: Geneológiai kézírásfelismerés az EDT projekt keretében
3.08.02. Bobák Barbara-Kasza Péter: Az MI lehetőségei a kora újkori filológiában: esettanulmány
3.08.02. Hernády Judit-Etlinger Mihály: A kiadás hagyatéka / a hagyaték kiadása. A Régi Magyar Költők Tárának hálózati kiadásáról
3.08.02. Sebestyén Ádám-Bartha Diána: Az  ELTEdata szemantikus adatbázis legújabb fejlesztései
3.08.02. Fekete Norbert: HTR-modellépítés és kézírásfelismerés nagyméretű, többszerzős szövegkorpuszon. (A Transkribus program alkalmazása az Arany János hivatali levelezésen)
3.08.02. Dobás Kata-Fazekas Júlia: ITIData – Egy irodalmi adatbázis fejlesztése Wikibase alapon és ennek hasznosítása Kosztolányi Dezső forrásjegyzékénél
3.08.02. Fellegi Zsófia: A digitális filológia infrastruktúrái. A DigiPhil megújulásáról.
3.08.02. Nemeskey Dávid Márk-Palkó Gábor: Szemantikus névelem-azonosítás magyar nyelvű szövegeken (a HuWikifier bemutatása)
3.08.02. Lévai Dániel-Palkó Gábor: Kézírásfelismerés saját modellek létrehozásával a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium szuperszámítógépén
3.08.02. Horváth Péter-Kundráth Péter-Palkó Gábor: ELTE Népdalkorpusz: magyar népdalok gépileg annotált adatbázisa
3.08.02. Szemes Botond-Bajzát Tímea-Fellegi Zsófia-Kundráth Péter-Horváth Péter-Indig Balázs-Dióssy Anna-Hegedüs Fanni-Pantyelejev Natali-Sziráki Sarolta-Vida Bence-Kalmár Balázs-Palkó Gábor: Drámaelemzés a gépi olvasás technikáival. Az ELTE Drámakorpuszának bemutatása
3.08.02. Szemes Botond-Bajzát Tímea-Szlávich Eszter: Egy speciális hasonlattípus gépi azonosítása és kvantitatív elemzése a magyar regény történetében
Témakör Tudomány- és kutatástámogatás
4.01. Zeisel Tamás: Merre tart az informatika és a HPE a változó technológiai környezetben
4.02.01. Ungváry Rudolf: A MARC21 tételfejének és kódolt tartalmi jellemzőinek feldolgozási minősége néhány nemzeti könyvtárban Egy elemzés tanulságai
4.02.01. Reményiné Kállai Zsuzsa: Tudóstér: a Debreceni Egyetem kutatásmenedzsmentjét támogató információs rendszer
4.02.01. Száldobágyi Ádám: Esettanulmány egy intézményi adatrepozitóriumi rendszer és a hozzá tartozó szolgáltatás kialakításához
4.02.01. Móring Tibor: Oszd meg és uralkodj: felmérés a kutatási adatkezelésről az ELTE kutatói körében
4.02.01. Pallinger Péter: Kutatási adatrepozitórium: science-data.hu
4.02.01. Csík Tibor: Nyílt tudomány, a tudomány nemzetközisége – két könyvtári példa a 20. század első feléből
4.02.01. Kacsuk Péter: Az ELKH Adatrepozitórium Projekt bemutatása
4.02.01. Kovács László: A CONCORDA kutatási adatrepozitórium rendszer
4.02.01. Kovács László: CONCORDA-2 központi adatszolgáltatások
4.02.01. Pintér Ádám-Kacsuk Péter: Infrastruktúrális támogatás adatrepozitóriumok létrehozására
4.02.01. Meiszterics Enikő-Gárdos Judit-Kacsuk Péter: Az ELKH kutatók igényeinek felmérése adatrepozitóriumok létrehozására
4.02.01. Holl András-Kacsuk Péter: Tanulságok az ELKH-HRDA adatrepozitórium pilot projektek végrehajtása alapján
4.02.01. Bedő Norbert: Aruba CX – vezetékes LAN és adatközpont eszközeink, melyek technológiáját minden ügyfelünk megszeret
4.02.03 Kiss Anikó-Varga-Veze Erzsébet-Fazekas-Paragh Judit: A nyílt hozzáférésű publikálás támogatása a Debreceni Egyetemen
4.02.03. Kádárné Kelemen Ildikó: Nyílt Tudományos gondolkodás támogatása NI4OS projekt segítségével – Open Science Champion és open-science e-learning anyagok valamint Open Science Fórum tapasztalatok
4.02.03. Kiss Tamás-Palkó Gábor: Magyarország Ígéretes Kutatási Infrastruktúrája: A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium (DH-LAB) és a Qulto Kutatási Infrastruktúra (Qulto KI)
4.02.03. Csernai Zoltán-Dr. Racsko Réka: Az informatikai gondolkodás fogalmi struktúrájának kvalitatív elemzése
4.02.03. Bátfai Mária Erika-Pergéné Szabó Enikő: A tudományos publikálás támogatása a DEENK-ben
4.03. Szeberényi Imre-Karsa Zoltán: CIRCLE felhő elmúlt évtizede
4.04 Somorjai Noémi: Egyenlőtlenségek a tudományos kutatás területén. Az amatőr kutatók szerepe
4.04 Sörény Edina: Kézai Simon Program – digitális családi fotóarchívum
4.05 Tarcsi Ádám-Abonyi János: Balaton monitoring projekt: analitikai projekt tervezése, kutatási adathasznosítás
4.05. Nagy Tibor: Alkalmazások közötti hálózati forgalom korszerű monitorozása és elemzése
4.06 Dr. Urbán Viktor: Digitális adattárca – a magyar adatgazdaság építőköve
4.07 Palkó Gábor: Mesterséges intelligencia a digitális örökség szolgálatában. A DH-LAB-ról
Témakör Az oktatás informatizálása
5.02. Molnár Tamás: Mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban
5.04 Perlaki Attila: Oktatást segítő gamifikációs alkalmazások, mint szakdolgozati témák
5.04 Bíró-Bácsó Bettina: Kreatív Sziget: a makerspace jelentősége a DEENK-ben
5.04 Dr. Kis-Tóth Lajos-Dr. Hauser Zoltán: Tokaj-Hegyalja Egyetem (oktatási) digitális ökoszisztémája
5.04. Tóth Erzsébet-Boda István Károly-T. Nagy László: Angol nyelvtanítás irodalmi szövegek segítségével a MaxWhere rendszer 3D virtuális terében
5.04. Hajdu Csaba-Szilágyi Zoltán: Modern robotikai technológiai ismeretek oktatása „Teljes spektrumú” oktatási módszerrel
5.04. Nagy György: IKT a környezetismeret órákon
5.04. T. Nagy László-Boda István Károly-Tóth Erzsébet: E-tananyagfejlesztés virtuális 3D környezetben
5.05. Könczöl Tamás Balázs: Egyedülálló innováció az eLearningben: SkillToolkit Live! tudásmenedzsment megközelítésű adaptív eTanulás platform és valós idejű tananyagszerkesztő
5.05. Köpösdi Zsuzsa-Dr. Molnár Tamás: Multimédiás, interaktív és adaptív tananyagok létrehozásának lehetőségei H5P keretrendszerrel
5.05. Cseszregi Tamás-Lénárt Krisztina: Otthon a digitális pedagógia területén. Az ELTE Oktatási Igazgatóság oktatásmódszertani támogató munkája az online tanulásmenedzsment-környezetekkel összefüggésben.
5.05. Vágvölgyi Csaba: LTI, avagy online oktatási tartalmak integrációja a gyakorlatban
5.05. Dénes Ferenc-Oláh Nóra: A felsőoktatás testnevelés megújítása: Digitális Sport Mentor
5.05. Papp Gyula-Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó: Aktuális trendek az e-learningben
5.05. Timári Mária-Karabulut Aslihan-Káplár-Kodácsy Kinga-Palkó Gábor: Digitális írástudás és motiváció mérése a Digitális bölcsészeti bevezető kurzus diákjai között
5.05. Dr. Farkas Attila Erik: DGYS 2.0: fókuszban az óvodáskor és a digitális gyermekvédelmi védőhálózat
5.06 Maulis Ádám: Neptun rendszer hangolása vizsgajelentkezésre
5.06 Turi Attila: Videó tartalommenedzsment rendszerek (vCMS) felsőoktatási alkalmazása
5.07 Mészáros Mihály-Kreith Balázs-Aambø Fosstveit Håvar: WebRTC hol tartunk ma? Trendek és Fejlődési irányok
5.07 Görögh Edit: A kommunikáció virtuális eszközei a DEENK Ügyfélszolgálat munkájában
5.07. Loboda Zoltán: Tanulási veszteség és COVID-19 sokk az oktatásban: tanulságok és kihívások oktatási rendszerek számára
5.08 Szlamka Erzsébet: Új trendek a tanúsításban (Egyéni Tanulási Számla, digitalizált mikrotanúsítványok, blockchain)
5.08 Horváthné Felföldi Helga: Digitalizáció a szakképzésben: A Szakmajegyzékben szereplő szakmák digitáliskompetencia jártassági szintjeinek felülvizsgálata
5.08 Palencsárné Kasza Marianna: Digitális átállás-Minőség- lehetőségek az EQAVET terén
5.08. Jankó Tamás: Munka 4.0- Ipar 4.0- Szakképzés 4.0
5.08. Göncziné Kapros Katalin: Nemzeti Alaptanterv átalakulása a digitális kompetencia területén
5.09 Dr. Kristóf Péter: Új paradigmák a digitális transzformációban – elmélet és gyakorlat találkozása a Pécsi Tudományegyetemen
5.09 Dallos Csaba: A fogyatékossággal élő fiatalok esélyteremtése a digitalizáció eszközeivel
5.09. Zaka Ferenc: Adatvagyon és adatgazdálkodás – a tanulmányi rendszer adatainak vizualizációja
5.09. Lengyelné Dr. Molnár Tünde-Pozsonyi Enikő: Digitális gyermekvédelem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen képzéseiben
5.10. Stefán Péter: Digitális aláírás bevezetése a BME-n
5.10. István Péter-Stefán Péter: SmartDoc űrlapkitöltő rendszer
Témakör A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései
6.02. Dénes Ferenc: Az e-sport szabályozási problémái és lehetséges megoldások
6.03. Firbás György: Digitális Logisztikai Kompetenciaközpont Hálózat Magyarországon
6.05. Báji Péter: RFID a gyakorlatban: a rendszer integrálása a DEENK-ben
6.05. Horváth Gábor: A minőségbiztosítás méréstechnikája
6.05. Dévai Tamás: Kevés a tesztelő? Told meg automatizált tesztekkel!
6.06. Ács György: Élet a jelszavak után
6.06. Koczka Ferenc: IDS bevezetésének tapasztalatai az EKKE-n
6.06. Kadlecsik József: Jelszavak és biztonság 2022-ben
6.06. Zeisel Tamás: Az Adatközponti hálózatbiztonság új szintje
6.09 Ujhelyi Dávid: Egy felfedező naplója – A paródiakivétel múltja, jelene és jövője a hazai szerző jogban
6.09. Takács Nóra: Szerzői jogi reformcsomag
6.09. Tószegi Zsuzsanna: A digitális fekete lyuk csökkentése a jog eszközeivel
6.09. Varga Gábor: Adatvédelem vagy adatfélelem?