NWS2022 HUNGARNET Díjátadó

Mivel 2022. páros év, ezért a hálózat műszaki fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakember díjazható, ill. az ehhez kapcsolódó menedzser díjat adhattuk ki. 2022-ben az Egyesület rendkívüli menedzser különdíjat is kiadott, idei díjazottaink: Dr. Gál András Levente (DJP), Farkas István (KIFÜ) és Dr. Gál Zoltán (DEIK).

Minden évben két Díj került kiosztásra, átadásra. Páros évben a HBONE hálózat műszaki fejlesztése, míg páratlan években a tartalom-szolgáltatás terén kiemelkedő eredményeket elért személy díjazására és az ehhez kapcsolódó menedzser díj kerül kiadásra.

Mivel 2022. páros év, ezért a hálózat műszaki fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakember díjazható, ill. az ehhez kapcsolódó menedzser díjat adhattuk ki. 2022-ben az Egyesület  rendkívüli menedzser különdíjat is kiadott, idei díjazottaink: Dr. Gál András Levente (DJP), Farkas István (KIFÜ) és Dr. Gál Zoltán (DEIK).

Tizenhatodik  alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2022. április 20-án a Networkshop 2022 konferencia nyitó plenáris ülésén – a pandémia után végre jelenlétesen – a Debreceni Egyetem Informatikai Karán.

2022-ben a HUNGARNET Egyesület rendkívüli menedzser HUNGARNET különdíját

Dr. Gál András Leventének adományozza, az ITM Digitális Jólét Program szakmai vezetőjének, aki már 1998-tól az oktatási minisztériumban mint miniszteri biztos, majd  közigazgatási államtitkárként is kiemelt figyelemmel támogatta az NIIF Program, azaz a magyar felsőoktatás és köznevelés, valamint a kutatás és közgyűjtemények informatikai fejlesztéseit, azon belül is elsősorban a tartalomszolgáltatások és a digitalizáció stratégiájának fejlesztését. Felismerte és meghatározó szerepet vállalt 2001-ben az NIIF Programot megvalósító NIIF Intézet önálló jogi személyiségének létrejöttét meghatározó kormányzati döntésében. Dr. Gál András Levente a HUNGARNET, és a Networkshop konferenciának elkötelezett és aktív támogatója.

2022-ben a Hungarnet Egyesület a műszaki szakmai HUNGARNET díját

Farkas Istvánnak adományozza, a KIFÜ kiemelt szakértőjének, aki műszaki informatikus mérnökként, a magyar kutatói hálózat (HBONE) fejlesztésében és üzemeltetésében a mai napig kimagasló, és meghatározó szerepet vállalt és vállal. Először az MTA SzTAKI, majd vezetői beosztásban az NIIF Intézet munkatársaként vett részt az úttörő hálózat fejlesztési munkában. Az évente megrendezésre kerülő  „HBONE tábor” mint adathálózati szakmai workshop alapító szervezője. Ez a workshop igen hatékonyan segíti – mára az egyetlen szakmai műhelyként – a korábbi igen intenzív kapcsolatrendszer ébren tartását a felsőoktatási kutatási és közgyűjteményi intézmények hálózati mérnökei között.

2022-ben a Hungarnet Egyesület a HUNGARNET menedzser díját

Dr. Gál Zoltánnak adományozza, informatikai villamosmérnöknek, a Debreceni Egyetem habilitált docensének aki szakmai tevékenységeinek sorában  2001-2016 között az NIIFI Műszaki Tanácsának tagja, mellette 10 éven keresztül az Etikai Bizottság tagja. 2005-2014 között Hungarnet elnökségi tag. Több nemzetközi szakmai szervezet (IEEE CS, IEEE IoT, IERC) aktív tagja. A Hungarnet által szervezett Networkshop konferenciák Program Bizottságában dolgozik 2001 óta folyamatosan. A Networkhop konferenciák mindegyikén részt vett, ahol 1993-2022 között IKT infrastruktúra és szolgáltatások témában minden évben, összesen 32 alkalommal tartott előadást, valamint e rendezvénysorozat további 11 műszaki előadásnak volt társszerzője.


Dr. Gál András Levente

Gál András Levente

Dr. Gál András Levente jogi diplomáját 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg, emellett tanulmányokat folytatott Zürichben sajtójogból, Bécsben ingatlan-nyilvántartásból. 1994 és 1998 között volt a Doktoranduszok Országos Szövetségének alapító elnöke. Dr. Gál András Levente már 1998-tól az oktatási minisztériumban először mint miniszteri biztos, majd közigazgatási államtitkáraként is kiemelt figyelemmel támogatta a magyar felsőoktatás és köznevelés, valamint a kutatás és közgyűjtemények informatikai fejlesztéseit, azon belül is elsősorban a tartalomszolgáltatások és a digitalizáció stratégiájának fejlesztését. Felismerte és meghatározó szerepet vállalt 2001-ben a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programot koordináló NIIF Intézet önálló jogi személyiségének létrejöttét meghatározó kormányzati döntésében. Dr. Gál András Levente már az egyesület megalakulása óta a HUNGARNET, és a felsőoktatás, a köznevelés, a kutatás és a közgyűjtemények legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási informatikai konferenciájának, a Networkshop konferenciának elkötelezett és aktív támogatója. 2002-ben alapította a Gál és Társai Ügyvédi Irodát, 2012-től a Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2010-től 2011 decemberéig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, 2012. szeptember 1-jéig a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos. 2013-ban Magyary Zoltán-díjban, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem díszpolgára elismerésben részesült. 2015-től a Digitális Jólét Program állandó szakértőjeként, 2018-tól  a mai napig szakmai vezetőként járul hozzá Magyarország digitális korszakváltásához. 2020. augusztus 1-től a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője.

A sokoldalú szakember többek között a Digitális Jólét Program szakmai vezetőjeként aktív szerepet vállal a legmodernebb technológiák magyarországi elterjesztésében, ezáltal meghatározó szerepe van az digitalizáció elterjesztésében és fejlődésében is.

 


Farkas István

Farkas István

Farkas István neve az elmúlt több mint 20 évben egybe forrt a hazai oktatás, kutatás és közgyűjtemények országos hálózatának fejlesztésével és működtetésével.

Farkas István 1999-ben végzett műszaki informatikusként Bánki Donát Műszaki Főiskola informatika karán (a mai Óbudai Egyetem egyik elődjénél). Ezt több különböző számitógép hálózat menedzsmenthez és informatikai rendszerekhez kapcsolódó, valamint Cisco Hálózati Akadémia minősítésekkel egészítette a 2000-es évek elején.

Végzés után rögtön az MTA SZTAKI hálózatok fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó Internet Technológiák és Alkalmazások Központ osztályára került. Itt hálózati mérnökként rész vett az éppen megújuló HBONE hálózat tervezésében, implementációjában és menedzsmentjében. 2004-től a hálózati munkacsoport vezetője és egyben a hálózat működtetésért felelős központ, az úgynevezett NOC vezetője lett. 2006-ben az NIIF Intézetben folytatta munkáját a Hálózatüzemeltetési Osztály vezetőjeként. Itt megszervezte a hazai oktatás, kutatás és közgyűjtemények hálózatának az új hálózat működtetési központját (NOC) az NIIF Intézeten belül. István 2003 óta folyamatosan a HBONE, HBONE+ fejlesztésén dolgozik. Eleinte a gerinc hálózat néhány évenkénti különböző fázisokban alternálva történő megújításán (155 Mbp-ről 2.5 Gbps-re, 2.5 Gbps-ról 10 Gbps-re) és a kapcsolódó hálózati eszközök és ezekre épülő szolgáltatások fejlesztésével foglalkozott, majd 2008-tól kezdve az új hibrid HBONE+ hálózat koncepciójának kialakításával. A HBONE+ program 2009-es indulásával a HBONE+ többszörös 10 Gbps gerinchálózat tervezésének és kivitelezésének az egyik fő irányítója volt. Közben egyre fontosabb irányító szerepet kapott az NIIF Intézet szervezetében. Mindemellett Európai Uniós projektekben (GN2, GN3, GN3+, FEDERICA, később GN4) meghatározó szerepet töltött be. 2012-ben a csapatával 3 hónap alatt sikeresen levezényelte az akkori távközlési szolgáltatók konzorciuma által üzemeltett Sulinet hálózat HBONE+ hálózatba történő integrációját. Az átvétel után a 2013-2015 között futó Sulinet+ program keretében részt vett a iskoláknak nyújtott hálózati szolgáltatások megújításában melyek a következőket foglalták magukba: sávszélesség és kapcsolódó router fejlesztések és megújítások, integrált hálózat és üzemeltetési támogatási rendszer kialakítása az iskoláknak, menedzselt WiFi/eduroam szolgáltatás kialakítása több mint 1700 intézménynél, több mint 375 más formában nem fejleszthető iskolai helyszínen védett mikrohullámú kapcsolat kialakítása. Emellett 2012 és 2016 között a TÁMOP-4.2.2C jövő internete projekt NIIF Intézeti részének szakmai irányítója. 2016-tól az NIIF Intézet megszüntetését követően jogutódjánál, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél folytatja hálózat üzemeltetési és fejlesztési munkáját. Először, mint főosztályvezető, majd 2018-tól, mint kiemelt szakértő. Az elmúlt pár évben a GINOP 3.4.6 EU társfinanszírozású projekt keretében a HBONE+ 100 Gbps fejlesztések műszaki előkészítésén, közbeszerzésein, megvalósításán tevékenykedett.

2003 óta elmaradhatatlan a HBONE és HBONE+ fejlesztésekről szóló előadása a Networkshopról. 2002 óta tagja a NREN-ek üzemeltetési fórumának. István a kezdetek óta szívén viseli a hazai oktatási, kutatás és közgyűjteményi közösséggel való folyamatos együttműködést. Szervezője volt a HBONE üléseknek és a mai napig szervezője a rendszeresen megrendezésre kerülő HBONE workshop-oknak. Farkas István szerény, halk szavú, kiváló szakember, aki szaktudását és képességeit a hazai akadémiai közösség javára használta és használja.

 


Dr. Gál Zoltán

Gál Zoltán

Gál Zoltán okleveles informatika-villamosmérnök, a Debreceni Egyetem Informatikai Karán (DE IK) informatikai tudományterületen PhD fokozatot szerzett 2010-ben, majd habilitált 2018-ban. Jelenleg a kar egyetemi docense. 1993-2000 között a KLTE Informatikai Szolgáltató Központjának osztályvezetője, 2001-2005 között a Debreceni Egyetem Informatikai Szolgáltató Központjának (DISZK) igazgatója, majd 2005-2013 között a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Informatikai Szolgálató Központjának (DE TEK ISZK) igazgatója.

2015 óta a DE Szuperszámítógép Központjának (DE HPC) vezetője. 1999 óta a DE Cisco Hálózati Akadémia Program ipari minősítéssel rendelkező CCNA, illetve CCNP oktatója, amely program keretében több száz adathálózati szakembert képezett ki. Kutatási tevékenysége a valós idejű kommunikáció, multimédia hálózatok, szenzorok rendszerek és párhuzamos számítógép architektúrák témáira irányul. Tudományos publikációinak száma meghaladja a százat. Az elmúlt három évtizedben több tucatnyi IKT infrastruktúra, illetve informatikai tudományos témájú projektet irányított.

2001-2016 között az NIIFI Műszaki Tanácsának tagja, mellette 10 éven keresztül az Etikai Bizottság tagja. 2005-2014 között Hungarnet elnökségi tag. Több nemzetközi szakmai szervezet (IEEE CS, IEEE IoT, IERC) aktív tagja. A Hungarnet által szervezett Networkshop konferenciák Program Bizottságában dolgozik 2001 óta folyamatosan. A Networkhop konferenciák mindegyikén részt vett, ahol 1993-2022 között IKT infrastruktúra és szolgáltatások témában minden évben, összesen 32 alkalommal tartott előadást, valamint e rendezvénysorozat további 11 műszaki előadásnak volt társszerzője.

Szakmai kapcsolatai nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy 2011-ben, 2015-ben, illetve 2022-ben új szuperszámítógép kerüljön Debrecenbe, ahol a befogadó intézmény részéről a fejlesztés koordinálásában vezető, a HPC kultúra terjesztésében pedig meghatározó szerepet játszik.

Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy több évtizedes értékes szakmai munkáját 2022-ben alkalom nyílt elismerni a Hungarnet Menedzser díj formájában.