NWS2022 Szekciók

Fókuszpontok

Digitális transzformáció az oktatási és kutatási intézményekben, valamint a közgyűjteményekben

Digitális módszerek a bölcsészeti és társadalomtudományokban

A digitális transzformáció jogi és szabályozási környezete

A köznevelési szféra digitális transzformációja

A hibrid oktatás módszertani és infrastrukturális feltételrendszere

Műszaki aspektusok

Szekciók és témakörök

I. Hálózat és technológia
1.1 Szupergyors Internet
1.2 MI
1.3 5G alkalmazások
1.4 Felhőtechnológiák
1.5 Számítási kapacitás
1.6 Kvantum technológiák alkalmazása
 
II. Digitális infrastruktúrák
2.1 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások
2.2 A kutatási IKT infrastruktúrák nemzetközi trendjei, európai együttműködés
2.3 Digitális ökoszisztémák általában
2.4 Research & Open Science
2.5 DOS (Digitális Oktatási Stratégia)
2.6 Együttműködési platformok
 
III. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja
3.1 Központi (felhő alapú) könyvtári szolgáltatások
3.2 Felhőtechnológiák a közgyűjteményi digitalizálásban
3.3 Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép 2022
3.4 Digitális közgyűjteményi stratégia
3.5 Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás
3.6 Online tartalom kataszter
3.7 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése
3.8 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány
      3.8.1 Digitális Bölcsészeti Platform
      3.8.2 Digitális bölcsészet // oktatási, kutatási, publikációs műhelyek
 
IV. Tudomány- és kutatástámogatás
4.1 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa
4.2 Nyílt tudomány
      4.2.1 Kutatási adatok kezelése: gyűjtés, mozgatás, tárolás, feldolgozás
      4.2.2 Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat
      4.2.3 Kutatási folyamatok digitális támogatása
4.3 Felhőtechnológiák az oktatásban és kutatásban
4.4 Amatőr és hobbi résztvevők a kutatásban (citizen science)
4.5 Big Data
4.6 A digitális ökoszisztéma új indikátorai
4.7 Nemzeti Laboratórium programok
 
V. Az oktatás informatizálása
5.1 Mélytanulás és neuropedagógia
5.2 MI az oktatásban
5.3 A tanulási folyamat támogatása digitális közgyűjteményi tartalmakkal
5.4 Intelligens tanulási környezet
5.5 Tanulási menedzsment rendszerek
5.6 Központi oktatási infrastruktúrafejlesztések
5.7 A járvány hatása a digitális transzformációra
5.8 Nemzeti tervek és programok integrációja: a DJP oktatási programja
5.9 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései
5.10 Smart University // az egész egyetem, mint digitális ökoszisztéma 
 
VI. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései
6.1 FinTech
6.2 Bionika, e-sport, egészségügyi digitális és informatikai kihívások és megoldások
6.3 Tudásalapú gazdaság
6.4 A digitális gazdaság és társadalom mérési módszertanának és tartalmának megújítása
6.5 Automatizáció
6.6 Kiberbiztonság
6.7 Interoperabilitási elvárások, szabványok
6.8 Intelligens biztonság – archiválás és adatvédelem
6.9 A digitális transzformáció jogi és szabályozási környezete