NWS2023 Szekciók, témakörök

„Networkshop 2023” szekciói

Fókuszpontok

  • Digitális transzformáció a felsőoktatási, köznevelési és kutatási intézményekben, valamint a közgyűjteményekben
  • Az információs és a hálózati informatikai biztonság kérdései
  • Digitális módszerek a bölcsészeti és társadalomtudományokban
  • A digitális transzformáció jogi és szabályozási környezete
  • A hibrid oktatás módszertani és infrastrukturális feltételrendszere
  • A fejlesztések mögött álló technológiai-műszaki aspektusok

Szekciók és témakörök

I. Hálózat és technológia

1.1 Szupergyors internet

1.2 MI

1.3 5G alkalmazások

1.4 Felhőtechnológiák

1.5 Számítási kapacitás

1.6 Kvantum technológiák alkalmazása

 

II. Digitális infrastruktúrák

2.1 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások

2.2 A kutatási IKT infrastruktúrák nemzetközi trendjei, európai együttműködés

2.3 Digitális ökoszisztémák általában

2.4 Research & Open Science

2.5 DOS (Digitális Oktatási Stratégia)

2.6 Együttműködési platformok

 

III. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja

3.1 Központi (felhő alapú) közgyűjteményi szolgáltatások

3.2 Felhőtechnológiák a közgyűjteményi digitalizálásban

3.3 Közgyűjteményi digitalizálási helyzetkép 2022

3.4 A MI alkalmazásának lehetőségei közgyűjteményi tartalomszolgáltatásokban

3.5 Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben

3.6 Online tartalom kataszter

3.7 Born Digital tartalmak közgyűjteményi kezelése

3.8 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány

3.9 Gyűjtemény és korpusz (digitális tartalmak szövegbányászata)

 

IV. Tudomány- és kutatástámogatás

4.1 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa

4.2 Nyílt tudomány

  4.2.1 Kutatási adatok kezelése: gyűjtés, mozgatás, tárolás, feldolgozás

  4.2.2 Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat

  4.2.3 Kutatási folyamatok digitális támogatása

  4.2.4 Adatrepozitóriumok

4.3 Közösségi tudomány (citizen science)

4.4 Big Data

4.5 A digitális ökoszisztéma új indikátorai

4.6 Nemzeti Laboratórium programok

 

V. Az oktatás informatizálása

5.1 Mélytanulás és neuropedagógia

5.2 MI az oktatásban

5.3 A tanulási folyamat támogatása digitális közgyűjteményi tartalmakkal

5.4 Intelligens tanulási környezet

5.5 Tanulásmenedzsment rendszerek

5.6 Központi oktatási infrastruktúra-fejlesztések

5.7 A járvány hatása a digitális transzformációra

5.8 Nemzeti tervek és programok integrációja: a DJP oktatási programja

5.9 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései

5.10 Smart University // az egész egyetem, mint digitális ökoszisztéma 

 

VI. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései

6.1 Kiberbiztonság

6.2 Intelligens biztonság – archiválás és adatvédelem

6.3 Tudásalapú gazdaság

6.4 A digitális gazdaság és társadalom mérési módszertanának és tartalmának megújítása

6.5 Automatizáció

6.6 FinTech

6.7 Bionika, e-sport, egészségügyi digitális és informatikai kihívások és megoldások

6.8 Interoperabilitási elvárások, szabványok

6.9 A digitális transzformáció jogi és szabályozási környezete