Publikációs határidő meghosszabbítása

A Szerkesztőbizottság előadóink kérésére a konferenciakötetbe szánt publikációk beküldési határidejét 2 héttel, 2024. július 5-ig meghosszabbítja.

A Networkshop konferenciasorozat elmúlt öt évéhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik a Networkshop 2024-en elhangzott előadások tudományos értékű megjelentetésére egy konferenciakötetben. A kötet teljes mértékben eleget tesz a publikációkra vonatkozó szigorú követelményeknek, így a kiadvány rendelkezni fog ISBN azonosítóval, a cikkek DOI számmal, valamint az MTMT-be is felvételre kerülnek.

A publikációkat elektronikus formátumban (MS-Word.docx), az nws2024@hungarnet.hu emailcímre kérjük megküldeni.
A publikálásra benyújtott anyagokat az adott tudományterület szakértőivel lektoráltatjuk (peer review), majd a lektori véleményeket a szerzőknek megküldjük 2024. július 31-ig. A változtatás nélkül leközlésre javasolt publikációk szerzőinek ezt követően további teendőjük nincs.

Amennyiben a szakmai lektor véleményének megfelelően a szerző a cikket módosítja, az átírt kézirat beküldésére 2024. szeptember 20-ig van lehetősége. Az elektronikus kötet megjelenésének tervezett időpontja 2024. november 30.

Formai követelmények a publikálásra benyújtott anyaggal szemben:
– A szöveg mérete nem haladhatja meg a 16000 karaktert (szóközökkel, bibliográfiával együtt.)
– A cikk terjedelme a képekkel, ábrákkal, bibliográfiával együtt sem lehet több 8 oldalnál.
– A cikknek tartalmaznia kell magyar és angol nyelvű címet, absztraktot és kulcsszavakat, valamint a cikk végén a hivatkozásokat szabványos formátumban.
A publikáció formátumánál irányadó az előző évi (NWS 2023) kötet, mely elérhető:
http://ocs.mtak.hu/index.php/nws/2023/schedConf/presentations
valamint a REAL-ból is letölthető egyben: https://real.mtak.hu/182908/