2021 közgyűlés – meghívó

M E G H Í V Ó

 

A HUNGARNET Egyesület az elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével online térben megvalósítandó Közgyűlését

2021. május 27-én

(csütörtökön) 10 órakor tartja.

 

A Közgyűlés napirendje:

0.)    Felkért előadók:      

–        Mohácsi János, KIFÜ, HUNGARNET Elnökségi tag: Az e-infrastruktúra fejlesztések új irányai: nyílt tudomány támogatása

–        Dr. Kokas Károly, SZTE Klebelsberg Könyvtár, HUNGARNET Elnökségi tag: Könyvtárak a felsőoktatási és kutatási hálózatban

1.) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2020. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

      Előadó: dr. Faludi Beatrix,  Nagy Miklós

2.) A HUNGARNET Egyesület 2020. évi közhasznú beszámolója.

      Előadó: dr. Faludi Beatrix

3.) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

      Előadó: Seres József

4.)  A HUNGARNET Egyesület 2021. évi pénzügyi terve.

      Előadó: dr. Faludi Beatrix

5.) Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók megtekinthetők a HUNGARNET Egyesület hivatalos honlapján.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait a titkarsag@hungarnet.hu  e-mail címre, vagy a HUNGARNET Titkársága; 1396 Budapest, 62 Pf.: 498 postai címre szíveskedjenek 2021. május 24-ig elküldeni (a borítékon kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés).

A pandémiás helyzetre való tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály megfogalmazását használva: „elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével”, azaz az internet felhasználásával, az online térben, a személyes fizikai jelenlét kizárásával fog lebonyolódni.

Kérjük, hogy az írásban megküldött meghívóhoz mellékelt tájékoztatót (mely a Dokumentumok között is megtalálható) figyelmesen olvassák el, és az azonosításhoz szükséges adatokat, illetve az elektronikus eléréshez nem nélkülözhető aktuális e-mail címüket 2021. május 24-ig a titkarsag@hungarnet.hu címre szíveskedjenek elküldeni.   

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak az Egyesület rendes tagja rendelkezik, amely jogot képviselője útján gyakorolja. Amennyiben az elektronikus rendszerbe bejelentkezett képviselők száma nem éri el az 50% +1 főt, akkor a Közgyűlést új időpontban meg kell ismételni. A megismételt Közgyűlés időpontja változatlan napirenddel ugyanezen nap, azaz 2021. május 27-én 10.30 óra.

Budapest, 2021. május 10.                                                                         

Dr. habil. Tick József s.k.
elnök