Felhívás

Tisztelt Tagok!

Tájékoztatjuk, hogy a 2017. május 31-re összehívott HUNGARNET Egyesület Közgyűlése 4.) napirendje – a beérkezett javaslatok alapján – akként módosul, hogy nem 10, hanem 11 tagú Elnökség megválasztására kerül sor. (Alapszabály VII/B/l. pontja) 

A Közgyűlés egyéb napirendi pontjai, helyszíne és időpontja változatlanok.

Budapest, 2017. május 30. 

Dr. habil. Tick József s.k.

elnök