Meghívó a HUNGARNET Egyesület Közgyűlésére

A HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2017. május 31-én

szerdán, 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

A HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2017. május 31-én

szerdán, 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

Az ülés napirendje:

0) 30 éves az NIIF Program.

Előadó: Nagy Miklós

1) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2016. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról. 

Előadó: dr. Faludi Beatrix,  Nagy Miklós

2) A HUNGARNET Egyesület 2016. évi közhasznú beszámolója. 

Előadó: dr. Faludi Beatrix

3) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: Seres József

4) Tisztújítás: döntés a tisztújításhoz kapcsolódóan az Elnökség létszámának 8 főről 10 főre bővítéséről, és döntés a HUNGARNET Egyesület új 10 tagú Elnökségének és új 3 tagú Felügyelő Bizottságának megválasztásáról.  Szavazás, a szavazás eredményének ismertetése. Az új Elnökség és az új Felügyelő Bizottság alakuló ülése.

5) A HUNGARNET Egyesület 2017. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

6) Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók (http://hungarnet.hu/hu/dokumentumtar)

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint a fele (50%+1 fő) jelen van. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés időpontja: 2017. május 31.(szerda), 11 óra; helyszíne: az Egyesület székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., alagsori Tanácsterem, és a Meghívóban szereplő változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra. Az elhalasztott Közgyűlés időpontjáig a fenti nulladik pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg a tagság.

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy akadályoztatása esetén, írásban meghatalmazott helyettesről gondoskodni szíveskedjék, mert intézménye képviseletét a határozathozatalkor csak így tudjuk érvényesnek elfogadni. (

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre szíveskedjék 2017. május 24-ig elküldeni. titkarsag@hungarnet.hu  vagy az alabbi postai cimre:

Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

Budapest, 2017. május 10.

 

                                                                                              Dr. habil. Tick József s.k.

                                                                                                          elnök