Meghívó HUNGARNET közgyűlésre


A HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2014. május 8-án


A HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2014. május 8-án

csütörtökön, 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori TanácsteremAz ülés napirendje:


0) Az NIIF projektjei.

Előadó: Nagy Miklós


1) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2013. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Előadó: dr. Faludi Beatrix,  Nagy Miklós


2) Beszámoló a Hungarnet Egyesület Microsoft Tisztaszoftver Campus Licenc konstrukció közbeszerzésének lebonyolításáról és a 2014 évi tervekről.

Előadó: Springer Ferenc


3) A HUNGARNET Egyesület 2013. évi közhasznú beszámolója.

Előadó: dr. Faludi Beatrix


4) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: Seres József


5) A HUNGARNET Egyesület – a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, továbbá a végrehajtásukra kiadott törvények alapján – módosított Alapszabály-tervezetének megvitatása és döntés elfogadásáról.

Előadó: dr. Vörös Margit


6) Tisztújítás, a HUNGARNET Egyesület héttagú Elnökségének és háromtagú Felügyelő Bizottságának megválasztása.


Szavazás/a szavazás eredmény ismertetése

Az új Elnökség és az új Felügyelő Bizottság alakuló ülése.


7) A HUNGARNET Egyesület 2014. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix


8) Egyebek.


A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók megtekinthetők a Hungarnet Egyesület hivatalos honlapján .(www.hungarnet.hu)A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy akadályoztatása esetén, írásban meghatalmazott helyettesről gondoskodni szíveskedjék, mert intézménye képviseletét a határozathozatalkor csak így tudjuk érvényesnek elfogadni.


Felhívjuk kedves figyelmét, ha esetleg a rendes tagként regisztrált intézményi képviselők 50%-a+1 fő nincs jelen, akkor az Elnökség változatlan napirenddel ugyanezen nap 11 órára elhalasztja a Közgyűlést és a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg a tagság.


Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre szíveskedjék 2014. május 5-ig elküldeni.Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

(a borítékra kérjük feltüntetni: Hungarnet Közgyűlés)Budapest, 2014 április 22.Dr. Zombory László sk.

elnök