Hungarnet Díjátadó

Nyolcadik alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2014. április 23-án a Networkshop konferencia nyitó ülésén Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában.

2014 -ben elért sokéves kimagasló munkájáért

Dr. Tétényi István, az MTA SZTAKI tudományos munkatársa, és

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgató

helyettese kapott Hungarnet díjat.

Nyolcadik alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2014. április 23-án a Networkshop konferencia nyitó ülésén Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában.

2014 -ben elért sokéves kimagasló munkájáért

Dr. Tétényi István, az MTA SZTAKI tudományos munkatársa, és

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgató

helyettese kapott Hungarnet díjat.

 


Laudáció

Dr. Tétényi István HUNGARNET Díj átadásához

Tétényi István az NIIF Program valóban a „high technology” kategóriájába tartozó rendkívül igényes, és a nemzetközi technológiai fejlődést tekintve is kiemelkedően bonyolult műszaki-technikai feladatait fogta össze hosszú éveken keresztül. Vezetésével és esetenként közvetlen közreműködésével számos új technikai megoldás, információs rendszertechnikai újdonság, úttörő számítógép-hálózati fejlesztés került a hazai információs infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások gyakorlatába. Elévülhetetlen érdemeket szerzett több új hálózati technológiai generáció bevezetésében, a fejlesztési, kísérleti, és implementálási feladatok sikeres megoldásában. Az NIIF Program szakmai közössége – NIIF Műszaki Tanács – Tétényi István elvi és gyakorlati irányítása mellett készült fel kimagasló eredményességgel az EuropaNet, a TEN-34, TEN-155, majd GEANT hálózati kapcsolatok kiépítésével együtt járó belföldi hálózati fejlesztések sikeres megvalósítására és a nemzetközi hálózatokhoz való kapcsolódás műszaki feladataira. E munkák során az NIIF Program szakértői kollektívája és a hazai távközlés vezető vállalatainak fejlesztői részlegei között olyan gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki, mely megtermékenyítő szerepet játszott e vállalatok hazai és nemzetközi felkészültségének és elismertségének bővülésében is. Tétényi István az infrastruktúra-fejlesztési és számítógép-hálózati feladatok kapcsán az NIIF Program keretében dolgozó szakmai közösség több generációjának adta át szakmai ismereteit úgy, hogy a szakértői gárda természetes mobilitásának eredményeként az általa közvetített szaktudás szerte az országban elterjedhetett, ezáltal is hozzájárulva a hazai informatika nemzetközi értelemben is magas színvonalú fejlődéséhez. Tevékenysége a közép-európai régióra is kiterjedt, az EU TEN-34, QUANTUM és GN1-GEANT programjai kapcsán. Az általa irányított hazai műszaki fejlesztési feladatok közül kiemelkedik az első itthoni szuperszámítógép létesítésének műszaki előkészítése ill. a szuperszámítástechnikai alkalmazások beindítása, valamint az a többlépcsős munka, melynek eredményeként a belföldi gerinchálózat – felzárkózva Európa élvonalához – először 155 Mbit/s sebességet ért el, majd a GEANT projekthez kapcsolódó fejlesztéseknek köszönhetően a gigabites sebességű belföldi optikai hálózat kialakításához vezetett, ami már valóban Európa és a világ legjobbjainak műszaki paramétereivel ekvivalens. Tétényi István szakmai irányító és szervező munkája nélkül – amelyet a hazai informatikai közéletbeli aktív szerepvállalása egészít ki – ezek az eredmények minden bizonnyal várattak volna magukra.

 


Laudáció

Koltay Klára főigazgató-helyettes, DE-ENK – HUNGARNET Díj átadásához

Koltay Klára az egyetem elvégzését követően került a Debreceni Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárba. Mint angol-magyar szakos bölcsész, a középkori református irodalommal foglalkozott, kutatta Tolnai Dali János munkásságát, az angol magyar egyházi kapcsolatokat. Doktori fokozatának megszerzését is e területen végzett kutatásaira alapozta.
A mindennapok könyvtári teendői fokozatosan elvitték új, egyre több informatikai megoldást igénylő terület felé: a könyvtári feldolgozás új útjait kereste, az integrált könyvtári rendszerek elterjesztésében, honosításában jelentős szerepet játszott, az Internet könyvtári alkalmazása terén is úttörő szerepet vállalt. Irányította a Library of Congress tárgyszó rendszerének magyarra fordítását, pontosabban magyar nyelvre való átültetését.
Az ezredforduló körüli időktől országos feladatokat is vállal, az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) kialakítása, fejlesztése oroszlánrészben az ő igényes és alapos munkájának a gyümölcse. Ez a lelőhely-adatbázisként indult országos rendszer a könyvtárközi kölcsönzés alapja. Az országos TÁMOP programok megindításával további fejlesztések indultak az ODR és a MOKKA adatbázisok összekapcsolására. E projektekben is fontos szakmai szerepet vállalt Klára, aki mindig szerényen, de határozottan és következetesen látja el feladatait, nem a látványos, hanem a működőképes megoldásokat szorgalmazva.
Szakmai pályafutása egy intézményhez köti, de munkája révén országosan ismert és elismert szakember, aki több mint egy évtizede második nemzeti könyvtárunk főigazgató-helyettese. Tudományos munkásságát az 1996-ban szerzett PhD fokozat, az MTA köztestületi tagsága és számos publikáció és előadás fémjelzi. Eredményeit Magyar Felsőoktatás Emlékéremmel (1998) és Bibliotéka Emlékéremmel (2007) ismerték el.
Mostani kitüntetéséhez szívből gratulálunk!