Közgyűlési meghívó 2015 05. 29. FRISSÜLT!!!

a HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2015. május 29-én,

pénteken, 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

Az ülés napirendje:

0) Az NIIF projektjei.Előadó: Nagy Miklós

1/a) Döntés a HUNGARNET Egyesület Alapszabálya – a Fővárosi Törvényszék Végzése (14. Pk. 69.166/1992/22.) és a közhasznú minősítés alapján történő – módosított szövegéről; az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előadó: dr. Vörös Margit

1/b) Tisztújítás – a HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottsága két új tagjának a Fővárosi Törvényszék Végzése alapján történő megválasztása.

Titkos Szavazás/a szavazás eredményének kihirdetése.

Az új Felügyelő Bizottság alakuló ülése.

2) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2014. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Előadó: Nagy Miklós, dr. Faludi Beatrix

3) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület Microsoft Tisztaszoftver Campus Licenc konstrukció közbeszerzésének lebonyolításáról és a 2015. évi tervekről.

Előadó: Springer Ferenc

4) A HUNGARNET Egyesület 2014. évi közhasznú beszámolója.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

5) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: dr. Máray Tamás

6) A HUNGARNET Egyesület 2015. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

8) Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók a HUNGARNET Egyesület hivatalos honlapján (www.hungarnet.hu) kerülnek közzétételre.

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint a fele (50%+1fő) jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes, ha napirendje nem tér el az elhalasztott Közgyűlés napirendjétől, s erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A határozatképtelenség esetén elhalasztott Közgyűlés időpontja: 2015. május 29. (pénteken) 11 óra. Helye: az Egyesület székhelye, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem.

Az elhalasztott Közgyűlés időpontjáig a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg a tagság.

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk, ezért kérjük, hogy akadályoztatása esetén meghatalmazott útján történő képviseletéről gondoskodni szíveskedjék.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre

Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

(a borítékra kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés), vagy a faludi@niif.hu e-mail címre szíveskedjék 2015. május 27-ig elküldeni.

 

Budapest,2015. május 08.

Dr. Zombory László

elnök sk.

a HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2015. május 29-én,

pénteken, 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

Az ülés napirendje:

0) Az NIIF projektjei.Előadó: Nagy Miklós

1/a) Döntés a HUNGARNET Egyesület Alapszabálya – a Fővárosi Törvényszék Végzése (14. Pk. 69.166/1992/22.) és a közhasznú minősítés alapján történő – módosított szövegéről; az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előadó: dr. Vörös Margit

1/b) Tisztújítás – a HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottsága két új tagjának a Fővárosi Törvényszék Végzése alapján történő megválasztása.

Titkos Szavazás/a szavazás eredményének kihirdetése.

Az új Felügyelő Bizottság alakuló ülése.

2) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2014. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Előadó: Nagy Miklós, dr. Faludi Beatrix

3) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület Microsoft Tisztaszoftver Campus Licenc konstrukció közbeszerzésének lebonyolításáról és a 2015. évi tervekről.

Előadó: Springer Ferenc

4) A HUNGARNET Egyesület 2014. évi közhasznú beszámolója.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

5) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: dr. Máray Tamás

6) A HUNGARNET Egyesület 2015. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

8) Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók a HUNGARNET Egyesület hivatalos honlapján (www.hungarnet.hu) kerülnek közzétételre.

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint a fele (50%+1fő) jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes, ha napirendje nem tér el az elhalasztott Közgyűlés napirendjétől, s erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A határozatképtelenség esetén elhalasztott Közgyűlés időpontja: 2015. május 29. (pénteken) 11 óra. Helye: az Egyesület székhelye, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem.

Az elhalasztott Közgyűlés időpontjáig a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg a tagság.

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk, ezért kérjük, hogy akadályoztatása esetén meghatalmazott útján történő képviseletéről gondoskodni szíveskedjék.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre

Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

(a borítékra kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés), vagy a faludi@niif.hu e-mail címre szíveskedjék 2015. május 27-ig elküldeni.

 

Budapest,2015. május 08.

Dr. Zombory László

elnök sk.