HUNGARNET Díjátadó

Tizennegyedik  alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2020. szeptember 2-án a COVID-19 miatt az online térben megrendezett Networkshop konferencia nyitó ülésén virtuálisan  Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Informatikai Karán.

2020-banaz elért sokéves kimagasló munkájáért

Rigó Ernő, a SZTAKI munkatársa, és
Dr. Borús András , a Szegedi Tudományegyetem munkatársa

kapott Hungarnet díjat.

Mindkettőjüknek gratulálunk e rangos szakmai díj odaítélése alkalmából!


Rigó Ernő

Rigó Ernő

Rigó Ernő 2005-ben végzett a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán, Műszaki Informatika szakon, majd tovább képezte magát hálózatbiztonsági szakemberré és megszerezte az ezzel kapcsolatos képesítéseket: CISA, CISSP. Már egyetemi tanulmányai alatt bekapcsolódott az akkor még az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) hálózatbiztonsági kutatásaiba és fejlesztéseibe. Kiemelkedő szakmai kompetenciájának és emberi kvalitásainak köszönhetően 2013-tól az újonnan megalakuló Hálózatbiztonsági és Internet Technológiák Osztály (HBIT) vezetője. Integratív személyiségének köszönhetően a HBIT szakmai körökben komoly hírnévre tett szert.

Rigó Ernő vezetésével a SZTAKI-ban bevezetett, folyamatosan használt informatikai rendszerek és alkalmazott megoldások mintaként szolgálhatnak más hazai kutatóintézetek és az egész HUNGARNET közösség számára. Vezetőként komoly szerepe volt a SZTAKI kecskeméti telephelyének 10Gbit/s sebességű redundáns hálózati kialakításában, valamint a SZTAKI győri telephelyén a Széchenyi István Egyetemen úgyszintén 10Gbit/s sebességű redundáns eléréssel rendelkező, az Egyetemmel közösen kialakított igen impozáns és ipari partnerek által is elismert Ipar 4.0 Kutatási és Innovációs Kiválósági Központ korszerű IT rendszerének megvalósulásában is.

Rigó Ernő vezeti a hálózati incidensek felderítésével, elemzésével és kezelésével foglalkozó HunCERT munkacsoportot, melynek küldetése, hogy ebben támogassa a hazai internetszolgáltatókat és hozzájáruljon a felhasználók biztonságtudatosságának növeléséhez. A HunCERT komoly szakmai elismertségnek örvend nemzetközi téren is, mivel rendszeresen részt vesz és kimagasló eredményeket ér el a különböző szereplők által szervezett hazai- és nemzetközi kiberbiztonsági gyakorlatokon. Megálmodója és tervezője a HunCERT Probe (hálózati incidenseket észlelő és elemző) csapdarendszernek, melyet az általa vezetett osztály fejlesztett ki és több tucat hazai internet szolgáltató és felsőoktatási intézmény alkalmazza ezt saját hálózatbiztonságának növelésére. Továbbfejlesztett, „ipari” változata egyéb országos szervezeteknél működik.

Számos hazai, a tudományos életet és az akadémiai közösség érdekeit szolgáló projektben vesz részt.

Szakmai vezetőként jelentős mértékben hozzájárult

  • a népszerű MTA Cloud szolgáltatás létrejöttéhez (mely jelenleg is maximális kihasználtsággal működik) és ennek magas rendelkezésre állású működéséhez,
  • a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) megújításához,
  • az MTA Könyvtár Repozitórium (REAL) üzemeltetéséhez,
  • nagymértékben neki is köszönhető az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülő eduID föderatív azonosítási szolgáltatás túlélése
  • Korszerű szakmai tudását egyetemi oktatóként a jövő nemzedékének hálózatbiztonsági tudatosság növelésére is felhasználja, tanácsaival segíti az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat (ELKH) informatikai fejlesztési stratégiájának kialakítását.

A Networkshop konferenciákat programbizottsági tagként és előadóként is segíti, valamint hálózatbiztonsági témában már több sikeres HunCERT Workshopot szervezett.

Rigó Ernő egy szakmailag rendkívül igényes, de ugyanakkor barátságos, jó humorérzékkel megáldott vezető és hiteles Ember, aki fiatal kora ellenére is sokat tett a hazai akadémiai közösségért.


Dr. Borús András

 

Borús András

Borús András 1958. október 22-én született, tősgyökeres szegedi ember. Középiskolai tanulmányait is az egyetem gyakorlógimnáziumában végezte, a nevezetes JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, 1973-1977 közt. (Öccse, Rozgonyi-Borus Ferenc itt a számítástechnika, informatika tanítás, tankönyvírás etalonja máig.)

A felsőoktatás is Szegedhez kötötte, a JATE programtervező szakon tanult, 1978-1983-ban, de aztán disszertációját elméleti matematikából írta és védte meg 1992-ben: Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése címmel.

Első munkahelye 1983-tól a JATE majd az SZTE. Az egység neve is változott többször is, hisz volt Kibernetikai Laboratórium, aztán Egyetemi Számítóközpont, Informatikai Szolgáltató Központ, Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság, de az ő szakterülete, a hálózati problémák gondozása, az ekörüli vezető feladatok ellátása, az nem.

Igazából hálózatos emberré akkor vált, 1990-ben, amikor a Szegeden nevezetes Bohus Mihály oktatónak szegődött a számítóközpontból, és ő átvette a helyét. Az első LAN Szegeden az egyetemen már az ő vezetésével épült meg 1991-ben. Ettől kezdve az egyetemi egyre növekvő hálózat főfelelőse, majd a HBONE kapcsolattartója is.

Megbízásai így alakultak:

  • hálózatüzemeltetési osztályvezető: 1992-2017.
  • közben megbízott igazgató is: 2013 vége – 2014.
  • szegedi HBONE menedzser 1991-92-től
  • Huninet és Hungarnet Egyesület SZTE képviselője is
  • Jelenlegi beosztása: hálózati mérnök az SZTE ISZI Üzemeltetési és Rendszer-támogatási Irodán.

Borús András vezető módon részt vett a mindennapos operatív és gyakorlati munkán túl az u-szeged.hu  domain alatti, az egységes egyetem kialakítását (JATE-SZOTE-JGYTF stb. fúzió) még megelőző struktúra megalkotásában is, csakúgy, mint az egyetemi hálózati közszolgáltatások elterjesztésében és főleg menedzsmentjében. Az EduID szegedi kialakításakor már mint megbízott számítóközpont igazgató vitt vezető szerepet 2013-ban.  Sem a szegedi egyetemi, sem az országos hálózat nem nélkülözhette és nem is nélkülözi a napi munkáját és hatalmas tapasztalatát. Nélküle nem lenne egyik sem olyan,mint amilyené vált, vagy válik.

A nevezetes HBONE tárborokról és a Networkshopokról a hálózati közösség személyesen is ismerheti vékony alakját, csipkelődő, ironikus humorát, de markáns hozzászólásait is. Amikor nem figyeli a hálózati forgalmat és rendkívüli eseményekre sem vadászik, akkor kedves hobbijának él, a versenyszintű sakkozásnak, a Maróczy Géza Sport Egyesületben.

Interjú: Turchányi Géza: Arcok a háló mögül, NIIFI 2009., 106-112. pp.