Online térben kerül megrendezésre a Hungarnet Egyesület 2020. évi Közgyűlése

 

        M E G H Í V Ó

 

A HUNGARNET Egyesület elektronikus hírközlési eszköz igénybevételével (internet/online térben/felhőben) megvalósítandó Közgyűlését

2020. szeptember 29-én

(kedden) 10 óra 30 perckor tartja.

 

A Közgyűlés napirendje:

 

0.) Felkért előadás: „Tájékoztató az NIIF Program 2019. évi nemzetközi kapcsolatairól”

Előadó: Mohácsi János

 

1.) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2019. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Előadó: dr. Faludi Beatrix,  Nagy Miklós

 

2.) A HUNGARNET Egyesület 2019. évi közhasznú beszámolója.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

 

3.) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: Seres József

 

4.) Tisztújítás, a HUNGARNET Egyesület új Elnökségének és új Felügyelő Bizottságának megválasztása. Jelölőbizottság jelentése. Szavazás és a szavazás eredményének ismertetése.

 

5.) Az új Elnökség alakuló ülése. (Az elnökség saját soraiból választ elnököt.)

 

6.) A HUNGARNET Egyesület 2020. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

 

7.) Egyebek.

 

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók megtekinthetők a Hungarnet Egyesület hivatalos honlapján. (www.hungarnet.hu)

 

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait a titkarsag@hungarnet.hu  email címre, vagy a Hungarnet Titkársága; 1396 Budapest, 62 Pf.: 498 postai címre szíveskedjenek 2020. szeptember 24-ig elküldeni (a borítékon kérjük feltüntetni: Hungarnet Közgyűlés):

 

A pandémiás helyzetre való tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály megfogalmazását használva: „elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével”, azaz az internet felhasználásával, az online térben (felhőben), a személyes fizikai jelenlét kizárásával fog lebonyolódni.

 

Kérjük, hogy a meghívóhoz mellékelt tájékoztatót figyelmesen olvassák el, és az azonosításhoz szükséges adatokat, illetve az elektronikus eléréshez nem nélkülözhető aktuális e-mail címüket 2020. szeptember 24-ig a titkarsag@hungarnet.hu címre szíveskedjenek elküldeni.    

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a Közgyűlésen szavazati joggal csak az Egyesület rendes tagja rendelkezik, amely jogot képviselője útján gyakorolja. Amennyiben az elektronikus rendszerbe bejelentkezett képviselők száma nem éri el az 50% +1 főt, akkor a Közgyűlést új időpontban meg kell ismételni. A megismételt Közgyűlés időpontja változatlan napirenddel ugyanezen nap, azaz 2020. szeptember 29-én 11:00 óra.

 

Budapest, 2020. szeptember 11.

                                                                                            

 Dr. habil. Tick József s.k.

                                                                                                                                                      elnök