Támogassa Egyesületünket adója 1 %-val

Idei évtől a Hungarnet Egyesület is jogosult az 1%-os adó felajánlást gyűjteni, melyet az alábbi adószám segítségével jutathat el hozzánk:

Adószámunk: 18072828-2-41 

Köszönettel Hungarnet Egyesület! 

Tovább

Értesítés a Felügyelő Bizottság megválasztásáról

Tisztelt HUNGARNET tag!

Mint Ön előtt is ismeretes, a 2014. évi tisztújító közgyűlésen sor került a három tagú Felügyelő Bizottság megválasztására. A Bíróság az új jogszabályok alapján módosított Alapszabály és a tisztújítással kapcsolatosan azon álláspontjának adott hangot, hogy az FB két NIIF szervezetből megválasztott tagja megbízása összeférhetetlen. Ennek megszűntetése érdekében a 2015. évi közgyűlésen két új FB tag választására is sor kerül.

Tovább

Közgyűlési meghívó 2015 05. 29. FRISSÜLT!!!

a HUNGARNET Egyesület Közgyűlését

2015. május 29-én,

pénteken, 10 óra 30 perckor tartja, az Egyesület székhelyén

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem

 

Az ülés napirendje:

0) Az NIIF projektjei.Előadó: Nagy Miklós

1/a) Döntés a HUNGARNET Egyesület Alapszabálya – a Fővárosi Törvényszék Végzése (14. Pk. 69.166/1992/22.) és a közhasznú minősítés alapján történő – módosított szövegéről; az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előadó: dr. Vörös Margit

1/b) Tisztújítás – a HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottsága két új tagjának a Fővárosi Törvényszék Végzése alapján történő megválasztása.

Titkos Szavazás/a szavazás eredményének kihirdetése.

Az új Felügyelő Bizottság alakuló ülése.

2) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület 2014. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról.

Előadó: Nagy Miklós, dr. Faludi Beatrix

3) Beszámoló a HUNGARNET Egyesület Microsoft Tisztaszoftver Campus Licenc konstrukció közbeszerzésének lebonyolításáról és a 2015. évi tervekről.

Előadó: Springer Ferenc

4) A HUNGARNET Egyesület 2014. évi közhasznú beszámolója.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

5) A HUNGARNET Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolója.

Előadó: dr. Máray Tamás

6) A HUNGARNET Egyesület 2015. évi pénzügyi terve.

Előadó: dr. Faludi Beatrix

8) Egyebek.

A napirendi pontokhoz tartozó részletes írásos beszámolók a HUNGARNET Egyesület hivatalos honlapján (www.hungarnet.hu) kerülnek közzétételre.

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint a fele (50%+1fő) jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes, ha napirendje nem tér el az elhalasztott Közgyűlés napirendjétől, s erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.

A határozatképtelenség esetén elhalasztott Közgyűlés időpontja: 2015. május 29. (pénteken) 11 óra. Helye: az Egyesület székhelye, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alagsori Tanácsterem.

Az elhalasztott Közgyűlés időpontjáig a fenti nulladik napirendi pontban szereplő tájékoztató előadást hallgathatja meg a tagság.

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk, ezért kérjük, hogy akadályoztatása esetén meghatalmazott útján történő képviseletéről gondoskodni szíveskedjék.

Kérjük, hogy a Közgyűlés elé megvitatásra szánt észrevételeit, javaslatait, az alábbi címre

Hungarnet Titkársága

1396 Budapest, 62 Pf: 498

(a borítékra kérjük feltüntetni: HUNGARNET Közgyűlés), vagy a faludi@niif.hu e-mail címre szíveskedjék 2015. május 27-ig elküldeni.

 

Budapest,2015. május 08.

Dr. Zombory László

elnök sk.

Tovább

Hungarnet Díjátadó

Nyolcadik alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2014. április 23-án a Networkshop konferencia nyitó ülésén Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában.

2014 -ben elért sokéves kimagasló munkájáért

Dr. Tétényi István, az MTA SZTAKI tudományos munkatársa, és

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgató

helyettese kapott Hungarnet díjat.

Tovább

Átadták a Hungarnet Díjat

Negyedik alkalommal adták át a
Hungarnet Díjat 2010. április 7-én a Networkshop konferencia nyitó
ülésén Debrecenben, a Debreceni Tudományegyetemen.

Kitüntetettek: Nagy Miklós, az NIIF
Intézet igazgatója, a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság alelnöke, valamint a Networkshopok rendezvényeinek a
főtitkára, és Pásztor Miklós, aki komoly részt vállalt
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai infrastruktúra
létrehozásában, az oktatás beindításában. A Networkshop
programbizottság tagja, a Networkshopok rendszeres előadója és az
IPSZILON szeminárium sorozat szervezője.

Tovább

HUNGARNET Díj 2010 – Javaslat

Tisztelt
HUNGARNET Képviselő!

 

A HUNGARNET
Egyesület, a 2006. évi közgyűlés határozatának megfelelően, Díjat alapított a
hálózat műszaki fejlesztésében vagy a
tartalom-szolgáltatásban az elmúlt 20 évben
kiemelkedő teljesítést nyújtó szakemberek érdemeinek elismerésére.

Tovább

Tisztelt HUNGARNET Képviselő!

A
HUNGARNET Egyesület, a 2006. évi közgyűlés határozatának
megfelelően, Díjat alapított a hálózat műszaki
fejlesztésében vagy a tartalom-szolgáltatásban az
elmúlt 20 évben
kiemelkedő teljesítést nyújtó
szakemberek érdemeinek elismerésére.

Minden
évben egy Díj
kerül kiosztásra, átadásra. Páros évben a
hálózat fizikai, műszaki fejlesztés, míg páratlan években a
tartalmi-fejlesztés terén kiemelkedő eredményeket elért személy
díjazására kerül sor.

Az
Elnökség felkéri az Egyesület tagintézményeit, egyéni és
pártoló tagjait is, hogy tegyék meg írásbeli javaslataikat a
tartalmi-fejlesztés területén kiemelkedő eredményeket elért
személyre.

A
díjazott személye Magyarországon tevékenykedő, élő szakember
lehet.

A
beérkezett javaslatok alapján a Díjbizottság rangsorolt
előterjesztést készít az Elnökségnek. A Díj odaítéléséről
az Elnökség dönt.

A
Díj kiosztásának, átadásának helye és időpontja:

  • NETWORKSHOP 2009
    Konferencia – Szegedi Tudományegyetem

  • 2009. április
    15-17.

 

A díjazottak
emlékplakettben és az Elnökség/Közgyűlés által megállapított,
jóváhagyott nettó 300.000,- Ft jutalomban részesülnek.

Kérjük, hogy
javaslataikat a levél végén feltüntetett adatokkal március 15-e
éjfélig szíveskedjenek a javaslat2009@hungarnet.hu
e-mail címre elküldeni.

 

A levél törzsében a
következőket kell megadni:

Javaslattevő személy neve:

e.mail címe:

HUNGARNET Intézménye: (
név, cím)

Díjra javasolt személy neve:

Rövid indoklás: (néhány
mondat)

 

(Amennyiben intézményi a javaslat, kérjük
szíveskedjenek a „Hungarnet Intézmény” sort kitölteni, egyéni
javaslatnál üresen kell hagyni.)

 

Budapest, 2009.02.16

Üdvözlettel,

Dr. Zombory László

Elnök

s.k.

Tovább

A Hungarnetről

Átadták a Hungarnet Díjat

Második alkalommal adták át a Hungarnet Díjat 2008. március 17-én a Networkshop nyitó ülésén, Dunaújvárosban. kitüntetettek: Dr. Kroó Norbert és Zimányi Magdolna. A díjakat Dr. Zombory László, a Hungarnet Egyesület elnöke nyújtotta át.


A magyarországi kutatói hálózat nemzetközileg is ismert, elfogadott neve („HUNGARNET”) a

HUNGarian Academic and Research NETwork

Tovább